Wydarzenia12 października br. odbyło się otwarte seminarium Wydziału Elektrycznego, którego prelegentem był mgr inż. Andrzej Rak.

Mgr inż. Andrzej Rak wygłosił referat pt. Kompleksowy układ sterowania ruchem statku w podróży "od kei do kei". Autor wystąpienia zamierza ubiegac się o wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej przygotowywanej w dyscyplinie Automatyka, elektronika i elektrotechnika na naszym Wydziale.  13 października 2021 roku odbyło się na Wydziale Elektrycznym w formie hybrydowej seminarium naukowe dla pracowników i studentów organizowane w ramach projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

Na tym Seminarium prof. dr. hab. inż. Józefa Modelskiego, czł. rzeczywistego PAN z Politechniki Warszawskiej wygłosił prezentację nt. „Nowe rodzaje mikrofalowych anten sterowanych". JM Rektor UMG

prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit 

ogłasza w dniu 8 października br. godziny rektorskie od godziny 13:00 dla studentów I semestrów studiów stacjonarnych. 

Strony

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
23.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
D.Bezpalska 11.04.2020