Rekrutacja krok po kroku


Krok po kroku:


 

1. Rejestracja w systemie IRK.

2. Przygotowanie ankiety osobowej:

 1. wypełnij danymi ankietę osobową w systemie IRK;
 2. wydrukuj ankietę; naklej zdjęcie; podpisz ankietę;
 3. wykonaj kopię elektroniczną ankiety (skan lub zdjęcie).

3. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

4. Wgranie wersji elektronicznej zdjęcia (uwaga na wymagania) do systemu IRK.

5. Kompletowanie dokumentów:

 1. umieść kopię elektroniczną ankiety osobowej w systemie IRK – I i II stopień;
 2. umieść kopię elektroniczną dowodu opłaty rekrutacyjnej w systemie IRK – I i II stopień;
 3. umieść kopię elektroniczną świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego w systemie IRK – I stopień;
 4. umieść kopi e elektroniczną świadectwa ukończenia szkoły średniej w systemie IRK – I stopień;
 5. umieść kopię elektroniczną dyplomu lub odpisu na mocy oryginału ukończenia wyższych studiów pierwszego stopnia w systemie IRK – II stopień;
 6. umieść kopię elektroniczną suplementu do dyplomu w systemie IRK – II stopień.

6. Dostarczanie oryginałów dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 z zachowaniem odpowiednich środków sanitarno-epidemiologicznych.

 


Kandydat który wykona wszystkie kroki od 1 do 5 (a-f) będzie brany pod uwagę w procesie tworzenia list wstępnie przyjętych.

Dostarczenie oryginałów dokumentów jest warunkiem koniecznym przyjęcia na studia. Oryginały dokumentów muszą być dostarczone jak najszybciej. O terminie dostarczenia dokumentów nie decyduje data stempla pocztowego.

 


Rekrutacja podstawowa: 


 1. Rejestracja w systemie IRK od 01.12.2020 r. 

 2. Dostarczenie do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kompletu dokumentów wraz z podaniem o przyznanie miejsca w akademiku (dla zainteresowanych miejscem w Studenckim Domu Marynarza) od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 - 14.00, w pokoju C-256 od 11.01.2021 r. do dnia 26.02.2021 r. Dokumenty niezbędne do rekrutacji są opisane w dziale wymagane dokumenty.
 3. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 01.03.2021 r. Wyniki rekrutacji będą widoczne w systemie IRK. 

 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
23.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 23.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 07.01.2021