Rekrutacja krok po kroku


Krok po kroku:


 

1. Rejestracja w systemie IRK (wprowadzenie danych osobowych, danych dot. szkoły średniej, matury, wgranie zdjęcia w formacie .jpg).

2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna za jeden kierunek studiów, poziom i formę studiów wynosi 85 zł. Wysokość wniesionej opłaty rekrutacyjnej musi być zgodna z liczbą wybranych kierunków studiów. - na podstawie Zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych na UMG w roku akademickim 2021/2022. 

3. Dostarczanie dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00, pokój C-256 z zachowaniem odpowiednich środków sanitarno-epidemiologicznych.


Kandydat, który wykona wszystkie kroki będzie brany pod uwagę w procesie tworzenia list wstępnie przyjętych.

Dostarczenie kompletu dokumentów jest warunkiem koniecznym przyjęcia na studia. Oryginały dokumentów muszą być dostarczone jak najszybciej. O terminie dostarczenia dokumentów nie decyduje data stempla pocztowego.


WAŻNE!

  1. Kandydaci nie muszą umawiać się z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną (WKR), aby dostarczyć komplet dokumentów.

  2. WKR nie wymaga składania dokumentów w opisanej teczce.

  3. WKR przyjmuje również odpisy notarialne świadectwa maturalnego.
  4. WKR nie podaje progów punktowych, od których można ubiegać się o przyjęcie na studia na Wydziale Elektrycznym. Zapraszamy wszystkich chętnych.

  5. Lista osób przyjętych tworzona jest na podstawie rankingu punktowego. Nie ma list osób wstępnie przyjętych. Wyniki rekrutacji uzupełniającej zostaną ogłoszone 29 września br.

  6. Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł ponoszona jest na każdy kierunek studiów.

 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
23.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 23.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 30.07.2021