Rekrutacja krok po kroku


Krok po kroku:


 

1. Rejestracja kandydata w systemie elektronicznym na stronie https://irk.umg.edu.pl.

2. Przygotowanie ankiety osobowej:

 1. wypełnij danymi ankietę osobową w systemie IRK;
 2. wydrukuj ankietę; naklej zdjęcie; podpisz ankietę;
 3. wykonaj kopię elektroniczną ankiety (skan lub zdjęcie).

3. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

4. Wgranie wersji elektronicznej zdjęcia (uwaga na wymagania) do systemu IRK.

5. Kompletowanie dokumentów:

 1. umieść kopie elektroniczną ankiety osobowej w systemie IRK – I i II stopień;
 2. umieść kopie elektroniczną dowodu opłaty rekrutacyjnej w systemie IRK – I i II stopień;
 3. umieść kopie elektroniczną świadectwa dojrzałości lub świadectwo maturalne w systemie IRK – I stopień;
 4. umieść kopie elektroniczną świadectwa ukończenia szkoły średniej w systemie IRK – I stopień;
 5. umieść kopie elektroniczną dyplom lub odpis na mocy oryginału ukończenia wyższych studiów pierwszego stopnia w systemie IRK – II stopień;
 6. umieść kopie elektroniczną suplementu do dyplomu w systemie IRK – II stopień;
 7. umieść kopie elektroniczną odpowiedniego świadectwo zdrowia w systemie IRK.

6. Dostarczanie oryginałów dokumentów w jednej kartonowej teczce opisanej zgodnie z wymogami Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (WKR) :

 1. przesyłki kurierskie – zalecane;
 2. osobiście – po wcześniejszym umówieniu spotkania z WKR z zachowaniem odpowiednich środków sanitarno-epidemiologicznych.

 

Kandydat który wykona wszystkie kroki od 1 do 5 (a-f) będzie brany pod uwagę w procesie tworzenia list wstępnie przyjętych.

Dostarczenie oryginałów dokumentów jest warunkiem koniecznym przyjęcia na studia. Oryginały dokumentów muszą być dostarczone jak najszybciej. O terminie dostarczenia dokumentów nie decyduje data stempla pocztowego.

 


Rekrutacja podstawowa: 


 1. Rejestracja w systmie IRK od 04.05.2020 r. 

 2. Skany dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy wgrać do systemu IRK w terminie: 01.07.2020 r. - 21.08.2020 r. 

 3. Dostarczenie do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kompletu dokumentów wraz z podaniem o przyznanie miejsca w akademiku (dla zainteresowanych miejscem w Studenckim Domu Marynarza) od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 - 14.00, w pokoju C-256 do dnia 27.08.2020 r. Dokumenty niezbędne do rekrutacji są opisane w dziale wymagane dokumenty.
 4. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 28.08.2020 r. Wyniki rekrutacji będą widoczne w systemie IRK. 

 


Rekrutacja uzupełniająca - w przypadku niewyczerpania limitu miejsc:


Termin I

 1. Rejestracja w systemie IRK

 2. Skany dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy wgrać do systemu IRK w terminie: 14.09.2020 r. - 25.09.2020 r. 

 3. Dostarczenie do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kompletu dokumentów wraz z podaniem o przyznanie miejsca w akademiku (dla zainteresowanych miejscem w Studenckim Domu Marynarza) od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 - 14.00, w pokoju C-256 do dnia 28.09.2020 r. Dokumenty niezbędne do rekrutacji są opisane w dziale wymagane dokumenty
   
 4. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej 29.09.2020 r. Wyniki rekrutacji będą widoczne w systemie IRK. 

Termin II

 1. Rejestracja w systemie IRK

 2. Skany dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy wgrać do systemu IRK w terminie: 30.09.2020 r. - 08.10.2020 r. 

 3. Dostarczenie do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kompletu dokumentów wraz z podaniem o przyznanie miejsca
  w akademiku (dla zainteresowanych miejscem w Studenckim Domu Marynarza) od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 - 14.00, w pokoju C-256 do dnia 08.10.2020 r. Dokumenty niezbędne do rekrutacji są opisane w dziale wymagane dokumenty
   
 4. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej 09.10.2020 r. Wyniki rekrutacji będą widoczne w systemie IRK. 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
23.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 23.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 02.07.2020