Przebieg rekrutacji uzupełniającej

 1. Rejestracja elektroniczna na studia stacjonarne i studia niestacjonarne od 02.12.2019 r. Proces rejestracji jest opisany tutaj

 2. Dokumenty na studia stacjonarne należy złożyć w terminie: 13.01.2020 r. – 07.02.2020 r. 

  • Dokumenty przyjmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 - 14.00, w pokoju C-256. Dokumenty niezbędne do rekrutacji są opisane w dziale wymagane dokumenty.
  • Należy również dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 złotych (niezależnie od liczby kierunków na wydziale, na którym ubiega się kandydat) na swoje indywidualne konto w Uniwersytecie Morskim w Gdyni widoczne w systemie IRK. Dane do dokonania wpłaty pojawią się po zakończeniu rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji.

 3. Ogłoszenie wyników rekrutacji 10.02.2020 r. 

 4. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na danym kierunku odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.
 5. Dokumenty na studia stacjonarne należy złożyć w terminie: 10.02. 2020 r.- 21.02.2020 r.

  • Dokumenty przyjmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 - 14.00, w pokoju C-256. Dokumenty niezbędne do rekrutacji są opisane w dziale wymagane dokumenty.
  • Należy również dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 złotych (niezależnie od liczby kierunków na wydziale, na którym ubiega się kandydat) na swoje indywidualne konto w Uniwersytecie Morskim w Gdyni widoczne w systemie IRK. Dane do dokonania wpłaty pojawią się po zakończeniu rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji.

 6. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej 24.02.2020 r.

Przebieg rekrutacji na studia I i II stopnia

 1. Rejestracja elektroniczna na studia stacjonarne i studia niestacjonarne od 06.05.2019 r. Proces rejestracji jest opisany tutaj

 2. Dokumenty na studia stacjonarne i studia niestacjonarne należy złożyć w terminie01.07.2019 r. – 26.07.2019 r. 

  • Dokumenty przyjmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 - 14.00, w pokoju C-256. Dokumenty niezbędne do rekrutacji są opisane w dziale wymagane dokumenty.
  • Należy również dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 złotych (niezależnie od liczby kierunków na wydziale, na którym ubiega się kandydat) na swoje indywidualne konto w Uniwersytecie Morskim w Gdyni widoczne w systemie IRK. Dane do dokonania wpłaty pojawią się po zakończeniu rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji.

 3. Ogłoszenie wyników rekrutacji 31.07.2019 r. 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
23.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 23.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
D.Bezpalska 21.01.2020