Wydarzenia

Od najbliższego wtorku 26 maja 2020 r. rozpoczynają się obowiązkowe zajęcia laboratoryjne dla studentów II semestrów studiów stacjonarnych I stopnia, 
kierunki Elektrotechnika oraz Elektronika i Telekomunikacja. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PRZEBYWANIA STUDENTÓW NA TERENIE UCZELNI OBOWIĄZUJĄCE OD 25 MAJA 2020 ROKU


  1. Na terenie Uczelni przebywać mogą jedynie studenci, którzy mają zajęcia praktyczne, a także interesanci wcześniej umówieni na spotkania.
  2. W sprawach organizacyjnych i administracyjnych zaleca się w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny lub mailowy.
  3. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować dłonie.

Informacja dotycząca powrotu studentów do akademików UMG

z dnia 19.05.2020 roku


 

W związku ze wznowieniem zajęć ponowne zakwaterowanie studentów w domach studenckich UMG odbywa się na poniższych zasadach:

1. Studenci, którzy wykwaterowali się i wymeldowali się składają „Wniosek o przyznanie miejsca” do biura wybranego akademika drogą mailową:

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci!

Informujemy, że po 25 maja br. planujemy wznowienie zajęć dydaktycznych realizowanych w ograniczonym zakresie w siedzibie UMG. Dotyczyć to będzie głównie obowiązkowych zajęć laboratoryjnych niemożliwych do realizacji poza siedzibą Uniwersytetu.


Proszę o śledzenie informacji na naszej stronie wydziałowej i Facebooku. 

 

 

Strony

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
23.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
D.Bezpalska 11.04.2020