Wydarzenia

 


Komunikat Dziekana w sprawie organizacji zajęć dla studentów Wydziału Elektrycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021


W dniu 8.09.2020r. zostały opublikowane przez Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wytyczne dotyczące organizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Najważniejszym punktem w przedstawionej organizacji zajęć jest przyjęcie przez naszą Uczelnię mieszanego (hybrydowego) modelu kształcenia. 

Rok akademicki rozpocznie się 1 października 2020 zgodnie z Uchwałą Senatu UMG Nr 246/XVI z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie kalendarzowego rozkładu roku akademickiego 2020/2021.

Mając na uwadze sytuację epidemiczną w Polsce, podjęto decyzję o wprowadzeniu mieszanego (hybrydowego) modelu kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

 


Zapraszamy do udziału w rekrutacji na studia na Wydziale Elektrycznym

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni! 


 

Marzysz o miejscu, w którym zdobędziesz nie tylko przyjaciół na całe życie, wspaniałe wspomnienia, ale i umiejętności, które pozwolą na znalezienie satysfakcjonującej pracy? Odpowiedzią na postawione wyżej pytania są studia na Wydziale Elektrycznym! 

Wydział oferuje studia na trzech kierunkach:

- Elektronice i Telekomunikacji;

Na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (UMG) realizowany jest wart prawie 12 mln zł projekt w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Regionalna Inicjatywa Doskonałości – RID, pt.: Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni.

Strony

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
23.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
D.Bezpalska 11.04.2020