Wydarzenia

Zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów na VII konferencję młodych naukowców „Wiedza i Innowacje – wiWAT 2019”, która odbędzie się 3-5 grudnia 2019 roku.

Konferencja „Wiedza i Innowacje – wiWAT 2019”, organizowana w Wojskowej Akademii Technicznej już po raz siódmy, stanowi forum wymiany informacji o prowadzonych badaniach przez studentów i młodych pracowników nauki.

Absolwent Wydziału Elektrycznego UMG inż. Kamil Podgórski zdobył I nagrodę w VI edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową inżynierską 2019 organizowanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk.
Pan inż. Kamil Podgórski napisał pracę pt. „Projekt sterowania statkową oczyszczalnią ścieków z wykorzystaniem sterownika programowalnego S7-Siemens oraz języka SFV”.

18 września 2019 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Górskiego pod tytułem "Nieliniowy elektrotermiczny model transformatora impulsowego stosowanego w elektronicznych układach zasilających"​. 

Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki, natomiast promotorem pomocniczym dr inż. Kalina Detka. 

Recenzentami pracy byli dr hab. inż. Robert Suszyński, prof. PK z Politechniki Koszalińskiej oraz dr hab. inż. Zbigniew Rymarski, prof. nzw. Politechniki Śląskiej.

Strony

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
24.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Barzowska 02.04.2019