Wydarzenia

18 listopada 2020 roku odbyło się na Wydziale Elektrycznym w formie hybrydowej seminarium naukowe dla pracowników i studentów organizowane w ramach projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

Na seminarium tym dr hab. inż. Daniel Wojciechowski, prof. PG z Politechniki Gdańskiej wygłosił prezentację nt. "Modułowe, dwukierunkowe przekształtniki AC-DC pracujące na sieć elektroenergetyczną – wybrane struktury, projektowanie, sterowanie".


 Informujemy, że dnia 26.10.2020 r. na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się komunikat o tym, że legitymacje studenckie, doktoranckie i służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Firma Google oferuje studentom kierunku Informatyka specjalne stupendium studenckie (w wysokości 7000 euro) przeznaczone dla osób niespełnosprawnych, które pragną realizować swój potencjał w IT.

Zgłoszenia należy wysłać do dnia 4 grudnia 2020 r.  

Harmonogram wyborów do Parlamentu Studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
na kadencję 2020-2022

12- 20 listopada zgłaszanie kandydatów
(wysyłanie kandydatur na adres pror.satumg.edu.pl zgodnie z zał. 1)

 

 

 

Strony

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
23.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
D.Bezpalska 11.04.2020