WydarzeniaPrezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni.Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem Miasta Gdyni, podnoszeniem jego konkurencyjności oraz posiadać związek z przyjętymi przez samorząd Miasta planami i programami.

Prace konkursowe wraz z załącznikami należy nadesłać pocztą  do dnia 30 września 2021 roku.W dniu 16 czerwca 2021 roku na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbyło się Uroczyste zakończenie IX edycji Konkursu Matematyka, Fizyka  i Informatyka w technice, którego współorganizatorem, obok Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie, i jednocześnie patronem naukowym jest Wydział Elektryczny UMG.

 Praktyka lądowaPrzypominamy, iż zgodnie z obowiązującą w UMG procedurą wystawione przez Dziekanat skierowanie na praktykę powinno być dostarczone do Biura Prorektora ds. Kształcenia (pokój B-103) w czasie, który pozwoli na przygotowanie umowy, odebranie jej przez studenta i dostarczenie do Biura przed rozpoczęciem praktyki.

 OTWARTE SEMINARIA14 czerwca br. Na Wydziale Elektrycznym odbyły się seminaria mrg. inż. Jakuba Wnorowskiego i mgr. inż. Piotra Klimczaka.

Strony

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
23.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
D.Bezpalska 11.04.2020