Wydarzenia

22 kwietnia 2020 roku pan Andrzej Łebkowski uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika nadany przez Senat Politechniki Świętokrzyskiej.

Podstawę wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego stanowiło osiągnięcie naukowe zatytułowane "Minimalizacja zużycia energii przez pojazdy z napędem elektrycznym - wybrane zagadnienia".

Studenci zainteresowani zamieszkaniem w Studenckim Domu Marynarza nr 3 i 4 w okresie wakacji, proszeni są o złożenie wniosku o przyznanie miejsca na okres letni w terminie do dnia 12.06.2020 r.

Wnioski można pobrać i złożyć w biurze SDM lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail właściwego akademika:

Zarządzenie JM Rektora w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Morskiego w Gdyni  w związku z zapobieganiem zakażenia wirusem SARS-Cov-2

Szanowni Państwo,

Nowy harmonogram rejsów dla studentów Wydziału Elektrycznego!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ograniczenie funkcjonowania uczelni nie stosuje się do zajęć realizowanych w ramach prowadzonych praktyk morskich. W związku z powyższym ustalony został nowy harmonogram rejsów dla studentów naszego Wydziału.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów praktyk kwalifikacyjnych dostępne są u starostów grup. 

Strony

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
23.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
D.Bezpalska 11.04.2020