Wydarzenia

Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora nr 83 zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach i formach studiów prowadzanych na WE będą realizowane wyłącznie w trybie zdalnym  z wykorzystaniem urządzeń i technik kształcenia na odległość.


Stosowny komunikat wydał również Prorektor ds Kształcenia (tutaj link) 

Drodzy Studenci,

Z dniem 26.10.2020r. obowiązuje zmieniony plan zajęć dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych: semestrów 5 i 7 studiów pierwszego stopnia i semestru 2 studiów drugiego stopnia.

Plan zajęć jest dostępny pod adresem: http://we.umg.edu.pl/node/4075  

Proszę zwrócić uwagę na formę prowadzenia zajęć w danym dniu, tj. czy zajęcia są prowadzone w formie zdalnej czy stacjonarnej.

Strony

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
23.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
D.Bezpalska 11.04.2020