Wydarzenia

Podejmij wyzwanie i zostań studentem Wydziału Elektrycznego!

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne

na Wydziale Elektrycznym!

Tylko u nas masz możliwość udziału w ciekawych seminariach i wykładach, które prowadzą prof. Anatoli Budzko, prof. Mykola Dyvak i prof. Andrzej Napieralski, firmy Energa i Intel, w Turnieju Bowlingowym o Puchar Dziekana, Festynie Sportowym o Puchar Rektora.

Dnia 16 marca 2019 roku  w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej odbył się finał Mistrzostw Polski w programowaniu PLC w dziedzinie „Najlepszy projekt PLC".

Zwycięzcami tego projektu zostali studenci studiów magisterskich o specjalności Elektroautomatyka realizowanych na Wydziale Elektrycznym UMG.

Pierwsze miejsce w Kategorii Nauka otrzymał inż. Kamil Podgórski, natomiast w Kategorii Pasja zwycięzcą został inż. Michał Ponikiewski.

Konkurs

Dziekan Wydziału Elektrycznego zaprasza do udziału w

XXIX KONKURSIE PRAC DYPLOMOWYCH
o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego.

Pracę dyplomową do Konkursu może zgłosić absolwent wyższej uczelni, opiekun pracy dyplomowej, dziekan wydziału. Temat pracy dyplomowej powinien być związany z elektrotechnologią, materiałoznawstwem elektrotechnicznym lub techniką wysokich napięć. 

Do Konkursu można zgłosić pracę dyplomową realizowaną w roku akademickim 2018/2019.

W dniu 19 czerwca 2019 roku na Wydziale Elektrycznym odbyło się otwarte seminarium nt. „Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych" poświęcone możliwościom współpracy badawczo-rozwojowej pomiędzy UMG oraz Grupą Energa.

Przedstawiciele Spółek z Grupy Energa przedstawili strategię realizacji prac badawczo-rozwojowych w swoich przedsiębiorstwach, natomiast mgr inż. Małgorzata Kaźmierczak z Działu Nauki zaprezentowała informacje o projektach badawczo-rozwojowych realizowanych obecnie w Uniwersytecie Morskim w Gdyni

Strony

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
24.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Barzowska 02.04.2019