WydarzeniaNa podstawie komunikatu Prorektora ds. Kształcenia dotyczącego organizacji zajęć w roku akademickim 2021/2022 i udzielonego pełnomocnictwa, zdecydowano o realizacji wszystkich zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w siedzibie Uczelni.Władze Wydziału dołożą starań, aby zajęcia realizowane na Wydziale Elektrycznym spełniały wymagania reżimu sanitarnego oraz uwzględniały zalecenia i wytyczne MEiN, MI i GIS.Zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej na studia stacjonarne I stopnia i niestacjonarne I i II stopnia na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni!Marzysz o miejscu, w którym zdobędziesz nie tylko przyjaciół na całe życie, wspaniałe wspomnienia, ale i umiejętności, które pozwolą na znalezienie satysfakcjonującej pracy? Odpowiedzią na postawione wyżej pytania są studia na Wydziale Elektrycznym! 

Wydział oferuje studia na trzech kierunkach:Zapraszamy pracowników i studentów WE na seminarium w ramach projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości   

Seminarium odbędzie się w dniu  28 września 2021 r. (wtorek) w sali C-122 o godz. 11.00

W czasie seminarium prof. dr hab. inż. Janusz Mroczka czł. korespondent PAN

wygłosi prezentację na temat: „Proces poznawczy w naukach przyrodniczych"

 2. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt.(Nie)równość. Oblicza współczesnej Europy. organizowana jest przez Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Działań Europejskich działające przy Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich (CSNE) Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-21 listopada 2021 r. w formie hybrydowej. Sesje będą się odbywać zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. 

Strony

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
23.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
D.Bezpalska 11.04.2020