Wydarzenia

Absolwent Wydziału Elektrycznego UMG inż. Radosław Nowak zdobył III nagrodę w V edycji „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową inżynierską” organizowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk
Pan inż. Radosław Nowak napisał pracę pt. „Sterowanie koleją liniowo terenową z wykorzystaniem sterownika programowalnego oraz wizualizacja układu”.

Promotorem pracy był dr inż. Mostefa Mohamed-Seghir.

 

 

W dniu 20 września 2018 roku odbyły się zajęcia warsztatowe poświęcone praktycznym zagadnieniom związanymi z techniką światłowodową. W warsztatach, w wymiarze czterech godzin lekcyjnych uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Handlowych z Technikum nr 1 w Sopocie, z klasy o specjalności technik informatyk.

W dniach 14 i 15 czerwca 2018r. prof. Tomasz Tarasiuk gościł w Aalborg University, gdzie na zaproszenie prof. Josepa Guerrero (kierownika MicroGrids Research Programme - www.microgrids.et.aau.dk) wygłosił dwa wykłady i przeprowadził ćwiczenia dla doktorantów wspomnianej uczelni.

W dniu 4.10.2018r. dr inż. Adam Muc reprezentował Wydział Elektryczny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na Kociewskim Festiwalu Nauki, który był organizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych „In Fortes”.

Strony

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
24.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
K.Detka 25.04.2018