Tematy prac dyplomowych Wydziału Elektrycznego

Tematy prac dyplomowych zostały udostępnione w gablotach Katedr i Zakładu oraz w postaci elektronicznej na poniższej stronie WWW.Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2023/2024

dla studentów stacjonarnych I stopnia (inż.)I stopień - studia inżynierskie - kierunek Elektrotechnika

I stopień - studia inżynierskie - kierunek Elektronika i Telekomunikacja

I stopień - studia inżynierskie - kierunek Informatyka

UWAGA: 

Tematy prac dyplomowych będą systematycznie aktualizowane raz na koniec danego tygodnia w czasie trwania semestru zimowego. Tematy prac, które zostały oznaczone kolorem czerwonym, są już zarezerwowane.


Procedura pobierania tematów, głównie ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii, wyglądała następująco:

1. Student  kontaktuje się z potencjalnym promotorem i umawia się z nim na realizację konkretnego tematu pracy dyplomowej.

2. Promotor przygotowuje kartę pracy dyplomowej według wzoru dostępnego na stronie Wydziału i przesyła ją do studenta (formularz karty pracy dyplomowej dostępny jest w dolnej części strony WWW).

3. Uzupełnioną i podpisaną kartę pracy dyplomowej student przekazuje promotorowi, który również składa na niej swój podpis.

4. Promotor wypełnioną i podpisaną kartę pracy dyplomowej dostarcza do sekretariatu Katedry lub Zakładu celem zatwierdzenia jej przez Kierownika Katedry lub Zakładu i rejestracji.

5. Zarejestrowanie karty pracy dyplomowej w sekretariacie Katedry lub Zakładu oznacza, że temat pracy dyplomowej został pobrany.Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2022/2023

dla studentów studiów niestacjonarnych I (inż.) i II stopnia (mgr) oraz
studiów stacjonarnych II stopnia (mgr)I stopień - studia inżynierskie - kierunek Elektrotechnika

I stopień - studia inżynierskie - kierunek Elektronika i Telekomunikacja

II stopień - studia magisterskie - kierunek Elektrotechnika

II stopień - studia magisterskie - kierunek Elektronika i Telekomunikacja

II stopień - studia magisterskie - kierunek Systemy Teleinformatyczne

UWAGA: 

Tematy prac dyplomowych będą systematycznie aktualizowane raz na koniec danego tygodnia w czasie trwania semestru zimowego. Tematy prac, które zostały oznaczone kolorem czerwonym, są już zarezerwowane.Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2022/2023

dla studentów stacjonarnych I stopnia (inż.)I stopień - studia inżynierskie - kierunek Elektrotechnika

I stopień - studia inżynierskie - kierunek Elektronika i Telekomunikacja

I stopień - studia inżynierskie - kierunek InformatykaTematy prac dyplomowych w roku akademickim 2022/2023

dla studentów stacjonarnych I stopnia (inż.)I stopień - studia inżynierskie - kierunek Elektrotechnika

I stopień - studia inżynierskie - kierunek Elektronika i Telekomunikacja

I stopień - studia inżynierskie - kierunek Informatyka

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

A. Muc
21.11.2017
Wprowadzenie:
K.Detka 21.11.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Muc 30.11.2023