Rekrutacja krok po krokuKrok po kroku:1. Rejestracja kandydata w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

2. Uzupełnienie danych osobowych. 

3. Wybór kierunku (Elektrotechnika/Elektronika i Telekomunikacja/Systemy Teleinformatyczne).

4. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (85,00 zł). 
Opłata rekrutacyjna za jeden kierunek studiów, poziom i formę studiów wynosi 85 zł. Wysokość wniesionej opłaty rekrutacyjnej musi być zgodna z liczbą wybranych kierunków studiów, na których została naliczona oddzielna opłata. Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych na UMG w roku akademickim 2023/2024. 

5. Wgranie skanów dokumentów wraz z wersją elektroniczną zdjęcia w formacie .jpg.

6. Ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych.

7. Dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (dokumenty można dostarczać osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej/kuriera). 

8. Ogłoszenie listy przyjętych. 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
23.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 23.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
I.Wierzbowska 15.12.2023