Harmonogram seminariów naukowych na Wydziale Elektrycznym

Semestr letni 2023/24

 • 19.03.2024, godz. 10.15, sala C-211
  dr inż. Krzysztof Kula
  Dobór nastaw regulatorów PI/PID przy zastosowaniu metody syntezy bezpośredniej
   
 • 09.04.2024, godz. 10.15, sala C-211
  dr hab. inż. Piotr Mysiak prof. UMG
  Zasilanie statków z lądu – metody i środki w wydaniu firmy COMEL
   
 • 10.04 2024, godz. 10.15, sala C-251
  dr inż. Ryszard Studański
  Metody określania przesunięcia dopplerowskiego częstotliwości w kanale hydroakustycznym dla modulacji MFSK
   
 • 17.04 2024, godz. 10.15, sala C-251
  dr inż. Damian Bisewski
  Wybrane zagadnienia estymacji parametrów modeli przyrządów półprzewodnikowych
   
 • 22.04.2024, godz. 10.15, sala C-250
  dr inż. Damian Hallmann
  Prędkość obrotowa silnika indukcyjnego klatkowego w warunkach wahań napięcia
   
 • 23.04.2024, godz. 10.15, sala C-211
  mgr inż Zbigniew Behrendt
  Prezentacja sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotu Informatyka dla studentów I roku na WE na przykładzie aplikacji sprawdzającej położenie punktu na płaszczyźnie względem figury płaskiej
   
 • 07.05.2024, godz. 10.15, sala C-211
   dr inż Leszek Piechowski
  Generator elektronicznych sygnałów wielofazowych z wykorzystaniem licznika pracującego w kodzie PN
   
 • 15.05 2024, godz. 10.15, sala C-251
  dr inż. Krzysztof Posobkiewicz
  Wybrane aspekty pomiaru parametrów termicznych tranzystorów MOS mocy
   
 • 16.05.2024, godz. 13.15, sala C-251
  mgr inż. Ewa Krac
  Wpływ wybranych czynników na produktywność instalacji fotowoltaicznych.
   
 • 20.05.2024, godz. 10.15, sala C-250
  dr inż. Marcin Pepliński
  Wpływ okresowych wahań napięcia na prądy 1-fazowego silnika indukcyjnego
   
 • 21.05.2024, godz. 10.15, sala C-211
  mgr inż Adrian Sawicki
  Uczenie się ze wzmocnieniem
   
 • 06.06.2024, godz. 13.15, sala C-251
  dr inż. Piotr Kaczorek
  Korekcja zniekształceń sygnału wywołanych efektem Dopplera w odbiorniku hydroakustycznego systemu DS-SS.
   
 • 10.06.2024, godz. 10.15, sala C-250
  mgr inż. Andrzej Budziłowicz
  Narzędzia diagnostyczne FMEA w okrętowych układach elektroenergetycznych
   
 • 11.06.2024, godz. 10.15, sala C-211
  Firma Automaze
  Prezentacja profilu firmy – automatyka w zastosowaniach
   
 • 13.06.2024, godz. 13.15, sala C-251
  dr hab. inż. Agnieszka Rybarczyk, profesor UMG
  Analiza migracji wybranych miRNA pomiędzy komórkami raka piersi.
   
 • 20.06.2024, godz. 13.15, sala C-251
  mgr inż. Marcin Waraksa
  Określenie wymagań dla polskiego satelity telekomunikacyjnego w ramach programu GOVSATCOM.
   
 • 27.05.2024, godz. 13.15, sala C-251
  dr hab. inż. Wiesław Sieńko, profesor UMG
  Transformacja Zak.
   

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
24.03.2017
Wprowadzenie:
K.Detka 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 24.05.2024