Praktyki lądowe

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującą w UMG procedurą wystawione przez Dziekanat skierowanie na praktykę powinno być dostarczone do Biura Karier Studenckich (pokój B-118) w czasie, który pozwoli na przygotowanie umowy, odebranie jej przez studenta i dostarczenie do Biura przed rozpoczęciem praktyki.UWAGA! Nie ma możliwości wystawienia umowy w dniu rozpoczęcia praktyki.Kroki, które należy wykonać, aby zarejestrować praktykę - umowa zawierana pomiędzy UMG a firmą:

1) wydrukowanie druku Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę i wypełnienie go przez firmę;

2) uzyskanie zgody na odbycie praktyki w wybranej firmie przez Opiekuna praktyk na w/w Zaświadczeniu;

3) przybycie do Dziekanatu celem otrzymania Skierowania na praktykę;

4) dostarczenie Skierowania do Biura Karier Studenckich (pokój B-118). 

Biuro Karier poinformuje studenta o dalszej procedurze, na którą składają się: wystawienie umowy, podpisanie jej przez pracodawcę i zwrócenie do BKS.

 

 

Kroki, które należy wykonać, aby zarejestrować praktykę - umowa zawierana pomiędzy studentem a firmą:

1) wydrukowanie i wypełnienie przez studenta Wniosku o zaliczenie praktyki na podstawie umowy o pracę;

2) dostarczenie wniosku do Opiekuna Praktyk wraz z wymaganymi załącznikami (umowa oraz opis zadań i obowiązków wykonywanych w ramach pracy);

3) przybycie do Dziekanatu z podpisanym przez Opiekuna Wnioskiem;

4) dostarczenie ksera Wniosku do Biura Karier.

 

Studenci, którzy nie wykupili na początku roku akademickiego proponowanego przez Uczelnię ubezpieczenia NNW, zobowiązani są do dostarczenia (wraz ze skierowaniem) polisy ubezpieczeniowej. Dokumenty do pobrania:Ramowy program praktyki w przedsiębiorstwie lądowym Informatyka AiIM

Ramowy program praktyki w przedsiębiorstwie lądowym Informatyka AiR

Ramowy program praktyki w przedsiębiorstwie lądowym EiT EM

Ramowy program praktyki w przedsiębiorstwie lądowym EiT SIST

Ramowy program praktyki w przedsiębiorstwie lądowym Elektrotechnika EO

Ramowy program praktyki w przedsiębiorstwie lądowym Elektrotechnika KSS

Zasady odbywania studenckiej praktyki zawodowej

Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę

Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie umowy o pracę

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
16.05.2017
Wprowadzenie:
K.Detka 16.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 19.05.2023