Wymagane dokumenty


Dokumenty i wymagania stawiane kandydatom na I rok studiów I stopnia


Kandydaci powinni dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:

 1. Ankietę osobową obowiązującą na Uniwersytecie, wygenerowaną z systemu IRK.

 2. Oryginał świadectwa dojrzałości (oddawane w I semestrze studiów). Może być również odpis notarialny. 

 3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (do wglądu).

 4. Kolorowe 1 zdjęcie na jasnym tle podpisane nazwiskiem, imieniem i nr PESEL. Dodatkowo zdjęcie wgrane do systemu IRK bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami w formacie JPG w kolorze na jasnym tle (zdjęcie elektroniczne powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli). 

  1. osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć zdjęcie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - zdjęcie przedstawiające osobę z nakryciem głowy,

  2. dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonego zdjęcia przedstawiającego osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

  3. dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonego zdjęcia przedstawiającego osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej,

  4. osoby o których mowa w ust. a), b), c) nie muszą dołączać zaświadczeń, jeśli okażą nowy dowód osobisty z takim samym zdjęciem, które chcą umieścić w legitymacji.

 5. Oryginał dowodu opłaty rekrutacyjnej. Indywidualny nr konta kandydata jest widoczny w systemie IRK w zakładce Opłata

 6. Dokument tożsamości do wglądu.

 7. Podanie o przyznanie miejsca w akademiku, jeżeli kandydat planuje zamieszkać w Studenckim Domu Marynarza. 


Dokumenty i wymagania stawiane kandydatom na I rok studiów II stopnia


Kandydaci powinni dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:

 1. Ankietę osobową obowiązującą na Uniwersytecie, wygenerowaną z systemu IRK.

 2. Oryginał świadectwa dojrzałości (oddawane w I semestrze studiów). Może być również odpis notarialny. 

 3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (do wglądu).

 4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu (oddawane w I semestrze studiów).

 5. Kolorowe 1 zdjęcie na jasnym tle podpisane nazwiskiem, imieniem i nr PESEL na jasnym tle podpisane nazwiskiem, imieniem i nr PESEL. Dodatkowo zdjęcie wgrane do systemu IRK bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami w formacie JPG w kolorze na jasnym tle (zdjęcie elektroniczne powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli). 

  1. osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć zdjęcie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - zdjęcie przedstawiające osobę z nakryciem głowy,

  2. dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonego zdjęcia przedstawiającego osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

  3. dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonego zdjęcia przedstawiającego osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej,

  4. osoby o których mowa w ust. a), b), c) nie muszą dołączać zaświadczeń, jeśli okażą nowy dowód osobisty z takim samym zdjęciem, które chcą umieścić w legitymacji.

 6. Oryginał dowodu opłaty rekrutacyjnej. Indywidualny nr konta kandydata jest widoczny w systemie IRK w zakładce Opłata​. 

 7. Dokument tożsamości do wglądu.

 8. Podanie o przyznanie miejsca w akademiku, jeżeli kandydat planuje zamieszkać w Studenckim Domu Marynarza.  


Dokumenty i wymagania stawiane kandydatom na I rok studiów podyplomowych


Kandydaci powinni dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:​

 1. Formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem RODO;

 2. Oświadczenie o warunkach odpłatności za studia, 

 3. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów co najmniej I stopnia, 

 4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej wynoszącej 85 PLN,

 5. Deklarację sposobu płatności,

 6. Oryginał dowodu opłaty rekrutacyjnej. Indywidualny nr konta kandydata jest widoczny w systemie IRK w zakładce Opłata​,

 7. Dokument tożsamości do wglądu.

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
23.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 23.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Barzowska 15.07.2022