Uprawnienia

Wydział Elektryczny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:

a) doktora w dyscyplinach:

– Elektrotechnika

– Elektronika

b) doktora habilitowanego w dyscyplinie Elektrotechnika

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
24.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
D.Bezpalska 24.10.2019