Regionalna Inicjatywa Doskonałości, terminy składania wniosków:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Granty aparaturowe do 16.05.2022 r.
Małe granty badawcze do 28.02.2023 r.
Granty konferencyjne nabór ciągły
Granty na średniookresowe wyjazdy badawcze do krajowych ośrodków badawczych brak naboru
Granty na badania prowadzone wspólnie z innymi ośrodkami naukowymi brak naboru
Granty na szkolenia specjalistyczne dla pracowników Wydziału Elektrycznego brak naboru
Subsydia dla profesorów tworzących zespoły badawcze brak naboru
Stypendia dla doktorów przygotowujących się do wszczęcia postępowań habilitacyjnych brak naboru
Korekta językowa artykułów zgłaszanych do czasopism anglojęzycznych nabór ciągły

 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

WE
12.02.2019
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 12.02.2019
Ostatnia modyfikacja:
B.Barzowska 06.02.2023