Terminy rekrutacji


Terminy rekrutacji podstawowej na studia stacjonarne I stopnia i studia niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2023/2024:


1) od dnia 04.05.2023 r. do 19.07.2023 r. - zgłoszenia elektroniczne w systemie IRK (https://irk.umg.edu.pl(link is external));

2) do dnia 19.07.2023 r. – ostateczny termin zgłoszenia w systemie IRK, ostateczny termin wgrania wymaganych dokumentów (np. skan zdjęcia, świadectwo) oraz ostateczny termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na rachunek Uczelni;

3) w dniu 20.07.2023 r. - wstępna kwalifikacja na kontach kandydatów- status: zakwalifikowany, lista rezerwowa, niezakwalifikowany;

4) od dnia 20.07.2023 r. do dnia 26.07.2023 r. dostarczenie wymaganych dokumentów (ankieta z systemu IRK, potwierdzenie wpłaty, zdjęcie, świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem) przez kandydatów zakwalifikowanych do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej od poniedziałku do piątku, godz. 9.00 -14.00, pokój C-256;

5) w dniu 27.07.2023 r. ogłoszenie listy przyjętych. Zmiana statusów: przyjęty, kandydat zrezygnował, nieprzyjęty, studia nieuruchomione.

 

Jeśli ustalony limit miejsc nie zostanie wyczerpany w rekrutacji podstawowej, przeprowadza się rekrutację uzupełniającą.
Rekrutację uzupełniającą przeprowadza się także dla absolwentów, o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.).

 


Terminy rekrutacji uzupełniającej na studia stacjonarne I stopnia i studia niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2023/2024:


1) w terminie 11.09.2023 r. - 14.09.2023 r. przyjmowanie zgłoszeń i skanów dokumentów w systemie IRK (https://irk.umg.edu.pl(link is external));
2) w dniu 15.09.2023 r. – wstępna kwalifikacja na kontach kandydatów- status: zakwalifikowany, lista rezerwowa, niezakwalifikowany;

3) od dnia 18.09.2023 r. do dnia 21.09.2023 r. – dostarczenie wymaganych dokumentów (ankieta z systemu IRK, potwierdzenie wpłaty, zdjęcie, świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem) przez kandydatów zakwalifikowanych do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej od poniedziałku do piątku, godz. 9.00 -14.00, pokój C-256;

4) w dniu 22.09.2023 r. – ogłoszenie listy przyjętych na studia po rekrutacji uzupełniającej. Zmiana statusów: przyjęty, kandydat zrezygnował, nieprzyjęty, studia nieuruchomione.


 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
23.03.2017
Wprowadzenie:
K.Detka 23.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Barzowska 02.05.2023