Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych

Studenci ubiegający się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim 2021/2022 składają kompletny wniosek, który powinien zawierać następujące dokumenty:

JEŚLI OTRZYMYWAŁEŚ STYPENDIUM W SEMESTRZE ZIMOWYM:

JEŚLI CHCESZ ZŁOŻYĆ NOWY WNIOSEK:

  • Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (Załącznik nr 7 + ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)
  • Oświadczenie studenta (Załącznik nr 1)

PODANIA PROSZĘ SKŁADAĆ U WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ.
WNIOSKI ZŁOŻONE POPRZEZ WIRTUALNĄ UCZELNIĘ NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

K.Makowiecka
14.09.2021
Wprowadzenie:
K.Makowiecka 14.09.2021
Ostatnia modyfikacja:
K.Makowiecka 18.02.2022