Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Studenci ubiegający się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim składają kompletny wniosek, który powinien zawierać następujące dokumenty:

 

JEŚLI JESTEŚ STUDENTEM STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA lub STUDENTEM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA i otrzymywałeś stypendium w semestrze zimowym 2022/2023:

 

JEŚLI JESTEŚ STUDENTEM I oraz III SEMESTRU STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA, możesz złożyć nowy wniosek wraz z kompletem dokumentów:

  • Oświadczenie studenta (Załącznik nr 1)
  • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (Załącznik nr 8; średnia ocen zostanie przeliczona przez WKS po złożeniu wszystkich wniosków)
  • Jeżeli wykazujesz we wniosku osiągnięcia ARTYSTYCZNE, NAUKOWE CZY SPORTOWE, pamiętaj, że musisz dostarczyć dokument potwierdzający ich uzyskanie, zgodnie
    Załącznikiem nr 9.

enlightenedJeżeli posiadasz dokument potwierdzający punktację z Wykazu Czasopism MEiN – dołącz go do wniosku.

 

*Pamiętaj, że bierzesz udział w nowym rankingu!
*W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023, nowe wnioski o przyznanie stypendium Rektora składają tylko studenci I i III semestru studiów stacjonarnych II stopnia!
 


enlightenedWyliczając średnią bierzemy pod uwagę następujące semestry:

Studia
I/II°:
Semestr studiów, na którym się znajdujesz: Liczy się średnią za semestr:
I -
  II -
  III I+II
  IV I+II
  V III+IV
  VI III+IV
  VII V+VI
  VIII V+VI
II° I VII (+VIII*)
  II VII (+VIII*)
  III I+II MGR
  IV I+II MGR

*Jeśli dotyczy :)

WNIOSKI PROSZĘ SKŁADAĆ U WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ W POKOJU C-53.
WNIOSKI ZŁOŻONE POPRZEZ WIRTUALNĄ UCZELNIĘ ORAZ MAILOWO NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

K.Makowiecka
14.09.2021
Wprowadzenie:
K.Makowiecka 14.09.2021
Ostatnia modyfikacja:
K.Makowiecka 24.02.2023