Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

OSTATECZNY RANKING REKTORA

Na dole strony znajduje się ostateczny ranking stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim 2022/2023.

Informujemy, że decyzje stypendialne (pozytywne/negatywne) można odbierać od wtorku (11.04.2023) w godzinach pracy dziekanatu (poza środą), a także w sobotę (studenci niestacjonarni).
Proszę pamiętać, że im szybciej wszystkie decyzje zostaną odebrane, tym szybciej zostaną zrealizowane wypłaty stypendium.
Nieodebranie decyzji skutkować będzie wstrzymaniem wypłat stypendium dla wszystkich studentów!

 

 

Studenci ubiegający się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim składają kompletny wniosek, który powinien zawierać następujące dokumenty:

 

JEŚLI JESTEŚ STUDENTEM STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA lub STUDENTEM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA i otrzymywałeś stypendium w semestrze zimowym 2022/2023:

 

JEŚLI JESTEŚ STUDENTEM I oraz III SEMESTRU STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA, możesz złożyć nowy wniosek wraz z kompletem dokumentów:

  • Oświadczenie studenta (Załącznik nr 1)
  • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (Załącznik nr 8; średnia ocen zostanie przeliczona przez WKS po złożeniu wszystkich wniosków)
  • Jeżeli wykazujesz we wniosku osiągnięcia ARTYSTYCZNE, NAUKOWE CZY SPORTOWE, pamiętaj, że musisz dostarczyć dokument potwierdzający ich uzyskanie, zgodnie
    Załącznikiem nr 9.

enlightenedJeżeli posiadasz dokument potwierdzający punktację z Wykazu Czasopism MEiN – dołącz go do wniosku.

 

*Pamiętaj, że bierzesz udział w nowym rankingu!
*W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023, nowe wnioski o przyznanie stypendium Rektora składają tylko studenci I i III semestru studiów stacjonarnych II stopnia!
 


enlightenedWyliczając średnią bierzemy pod uwagę następujące semestry:

Studia
I/II°:
Semestr studiów, na którym się znajdujesz: Liczy się średnią za semestr:
I -
  II -
  III I+II
  IV I+II
  V III+IV
  VI III+IV
  VII V+VI
  VIII V+VI
II° I VII (+VIII*)
  II VII (+VIII*)
  III I+II MGR
  IV I+II MGR

*Jeśli dotyczy :)

WNIOSKI PROSZĘ SKŁADAĆ U WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ W POKOJU C-53.
WNIOSKI ZŁOŻONE POPRZEZ WIRTUALNĄ UCZELNIĘ ORAZ MAILOWO NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

K.Makowiecka
14.09.2021
Wprowadzenie:
K.Makowiecka 14.09.2021
Ostatnia modyfikacja:
A.Musiał 12.04.2023