Elektroautomatyka Okrętowa

Kierunek: 

Elektrotechnika

Tryb: 

Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

 


Zapisz się na studia korzystając z Elektronicznego Systemu Rekrutacji!


Celem kształcenia na kierunku Elektrotechnika jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: analizy, diagnostyki i projektowania morskich i lądowych układów i systemów elektrotechnicznych, napędów elektrycznych, morskich systemów elektroenergetycznych, typowych okrętowych systemów elektrotechnicznych, w tym urządzeń elektronawigacyjnych, systemów łączności okrętowej i systemów chłodniczych, planowania, realizacji i analizy wyników eksperymentu, w tym wykonania niezbędnych pomiarów, mikroprocesorowych systemów sterowania oraz automatyzacji systemów okrętowych, projektowania układów do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz systemów kontrolno-pomiarowych, budowy i zasad eksploatacji statku, jako złożonego, wielowymiarowego obiektu technicznego, eksploatacji okrętowych układów i systemów elektrotechnicznych, w szczególności napędów elektrycznych i systemów elektroenergetycznych, eksploatacji systemów operacyjnych i informatycznych oraz zastosowań technologii cyfrowego przetwarzania sygnałów.

Absolwenci kierunku Elektrotechnika są przygotowani do podejmowania zadań inżynierskich z zakresu elektrotechniki i elektroautomatyki w przedsiębiorstwach pracujących na potrzeby gospodarki lądowej oraz regionu.

Absolwent specjalności Elektroautomatyka Okrętowa posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektryków i elektroautomatyków, projektantów, serwisantów i eksploatatorów układów, urządzeń i systemów elektrotechnicznych w zakładach produkcyjnych i usługowych, w szczególności związanych z gospodarką morską i lądową.Istotne informacje ze względu na kształcenie na kierunku Elektrotechnika: 

 • zalety studiowania na Wydziale Elektrycznym:

  • kameralna atmosfera,

   • łatwy dostęp studenta do wykładowcy, dziekanatu, dziekanów,

   • student nie jest anonimowy,

  • zajęcia w dużym stopniu mają charakter praktyczny,

  • studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji naukowych, samorządowych, sportowych, a nawet artystycznych,

  • absolwenci bez trudu znajdują dobrze płatną pracę,

  • wysokie stypendia dla najlepszych studentów - nawet do 1700 zł,

  • udział studentów w badaniach naukowych i pisaniu publikacji naukowych,

  • co roku, za wybitne osiągnięcia, studenci i doktoranci WE zdobywają stypendia MEiN, MI, Marszałka Województwa Pomorskiego i inne,

  • studia na Wydziale Elektrycznym są ciekawe i dobrze przygotowują do zawodu, ale wymagają dużego zaangażowania,

  • w czasie studiów można przeżyć ciekawą przygodę,

 • wybór specjalności następuje w trakcie czwartego semestru studiów,

 • po ukończeniu studiów inżynierskich można kontynuować studia magisterskie na kierunku Elektrotechnika.Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólne

 1. Wychowanie fizyczne

 2. Język angielski

 3. Przedmiot humanistyczny 

 4. Umiejętności kierownicze i praca w zespołach

 5. Własność intelektualna i prawo pracy

 6. Ceremoniał morski 

Przedmioty podstawowe

 1. Matematyka

 2. Fizyka

 3. Informatyka

 4. Inżynieria materiałowa

 5. Geometria i grafika inżynierska

 6. Metody numeryczne

Przedmioty kierunkowe 

 1. Podstawy elektrotechniki

 2. Teoria pola elektromagnetycznego

 3. Metrologia

 4. Maszyny elektryczne

 5. Elektronika i energoelektronika

 6. Elektroenergetyka

 7. Technika mikroprocesorowa

 8. Aparaty i urządzenia elektryczne

 9. Podstawy automatyki

 10. Mechanika i mechatronika

 11. Technika wysokich napięć 

 12. Technika cyfrowa

 13. Automatyzacja systemów energetycznych

 14. Sterowniki programowalne

 15. Wizualizacja procesów sterowania

 16. Sieci komputerowe

 17. Technika iskrobezpieczeństwa

 18. Budowa i teoria okrętu

 19. Ergonomia i bezpieczeństwo pracy na statku

 20. Układy kondycjonowania energii elektrycznej

 21. Seminarium dyplomowe

Przedmioty specjalistyczne

 1. Elektryczne zautomatyzowane napędy okrętowe 

 2. Elektroenergetyka okrętowa

 3. Urządzenia i układy automatyki

 4. Automatyzacja systemów energetycznych

 5. Okrętowe urządzenia pokładowe

 6. Urządzenia elektronawigacyjne

 7. Urządzenia łączności okrętowej

 8. Eksploatacja okrętowych urządzeń elektrycznych

 9. Okrętowe systemy kontrolno-pomiarowe

 10. Siłownie okrętowe i mechanizmy pomocnicze

 11. Chłodnictwo, wentylacja i klimatyzacja

 12. Praktyka warsztatowa mechaniczna

 13. Dowodzenie siłownią okrętową

 14. Ochrona środowiska morskiego

 15. Praktyka morska

 16. Praca dyplomowa 

Wprowadzenie:
P.Kaczorek 22.05.2019
Ostatnia modyfikacja:
A.Muc 28.06.2023