Komputerowe Systemy Sterowania

Kierunek: 

Elektrotechnika

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

II

Wykaz realizowanych przedmiotów z podziałem na semestry.
Oznaczenia: W - wykład, C - ćwiczenia, L - laboratorium, P - projekt

Semestr / przedmiot W C L P

Semestr I

Język angielski   10    
Podstawy przedsiębiorczości 10 10    
Wybrane zagadnienia teorii obwodów 8      
Elektromechaniczne systemy napędowe 15      
Pomiary wielkości nieelektrycznych 8      
Metody sterowania automatycznego 15      
Metody sztucznej inteligencji 8   10  
Maszyny elektryczne specjalne 8   10  
Przekształtnikowe ukł. napędowe i generacyjne 15      
Matematyka - metody optymalizacji 8   10  
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 8      

Semestr II

Język angielski   10    
Wybrane zagadnienia teorii obwodów     15  
Elektromechaniczne systemy napędowe     10 8
Pomiary wielkości nieelektrycznych     10  
Metody sterowania automatycznego     10 8
Przekształtnikowe ukł. napędowe i generacyjne     10 8
Mechatronika i robotyka 15      
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów     10 15
Mikroprocesorowe układy pomiarowe       15
Oprogramowanie syst. kontrolno-pomiarowych       8

Semestr III

Język angielski   10    
Kompatybilność w układach elektrycznych 8   10  
Mechatronika i robotyka     15 8
Jakość energii elektrycznej 8   10  
Energetyka odnawialna i rozproszona 8     8
Projektowanie aplikacji internetowych 8     15
Inżynieria oprogramowania 15     8
Eksploatacja systemów elektroenergetycznych 8     8
Konstrukcja układów elektronicznych   8   8

Semestr IV

Przedmiot humanistyczny 8      
Technika cyfrowa 8   10  
Seminarium dyplomowe   15    
Praca dyplomowa *       30
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 24.04.2019
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 29.06.2022