Elektronika Morska

Kierunek: 

Elektronika i Telekomunikacja

Tryb: 

Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Zapisz się na studia korzystając z Elektronicznego Systemu Rekrutacji!


Celem kształcenia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: analizy i projektowania analogowych układów elektronicznych, układów mikrofalowych, mikroprocesorowych systemów sterowania, analizy i syntezy układów i systemów cyfrowych oraz mikroprocesorowych, modelowania i komputerowej analizy układów elektronicznych, projektowania i eksploatacji urządzeń radiokomunikacyjnych, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, systemów radiokomunikacyjnych, projektowania układów do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz systemów kontrolno-pomiarowych, eksploatacji systemów operacyjnych i informatycznych, zastosowań technologii cyfrowego przetwarzania sygnałów, jak również projektowania i eksploatacji systemów antenowych, a także eksploatacji urządzeń elektronawigacyjnych i radionawigacyjnych.

Absolwenci kierunku Elektronika i Telekomunikacja są przygotowani zarówno do pracy na statkach morskich w charakterze elektroników, jak również do podejmowania zadań inżynierskich z zakresu elektroniki, telekomunikacji i teleinformatyki w przedsiębiorstwach pracujących na potrzeby gospodarki morskiej oraz regionu.

Absolwent specjalności Elektronika Morska posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektroników, projektantów układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych w zakładach produkcyjnych i usługowych.Istotne informacje ze względu na kształcenie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja: 

 • zalety studiowania na Wydziale Elektrycznym:

  • kameralna atmosfera,

   • łatwy dostęp studenta do wykładowcy, dziekanatu, dziekanów,

   • student nie jest anonimowy,

  • zajęcia w dużym stopniu mają charakter praktyczny,

  • studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji naukowych, samorządowych, sportowych, a nawet artystycznych,

  • absolwenci bez trudu znajdują dobrze płatną pracę,

  • wysokie stypendia dla najlepszych studentów - nawet do 1700 zł,

  • udział studentów w badaniach naukowych i pisaniu publikacji naukowych,

  • co roku, za wybitne osiągnięcia, studenci i doktoranci WE zdobywają stypendia MEiN, MI, Marszałka Województwa Pomorskiego i inne,

  • studia na Wydziale Elektrycznym są ciekawe i dobrze przygotowują do zawodu, ale wymagają dużego zaangażowania,

  • w czasie studiów można przeżyć ciekawą przygodę,

 • wybór specjalności następuje w trakcie czwartego semestru studiów,

 • po ukończeniu studiów inżynierskich można kontynuować studia magisterskie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja.Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólne

 1. Język angielski 

 2. Wychowanie fizyczne

 3. Własność intelektualna i prawo pracy 

 4. Przedmiot humanistyczny 

 5. Umiejętności kierownicze i praca w zespołach 

 6. Technologia informacyjna

 7. Ceremoniał morski

Przedmioty podstawowe

 1. Matematyka

 2. Probabilistyka i procesy losowe

 3. Fizyka

 4. Teoria pola elektromagnetycznego

 5. Metodyka programowania

 6. Techniki obliczeniowe

 7. Symulacje komputerowe

Przedmioty kierunkowe

 1. Podstawy elektrotechniki 

 2. Inżynieria materiałowa 

 3. Projektowanie i konstrukcja urządzeń

 4. Elementy półprzewodnikowe

 5. Optoelektronika

 6. Analogowe układy elektroniczne

 7. Technika mikrofalowa

 8. Metrologia 

 9. Technika cyfrowa 

 10. Technika mikroprocesorowa

 11. Zaawansowane metody programowania

 12. Podstawy przetwarzania sygnałów

 13. Podstawy telekomunikacji

 14. Systemy i sieci telekomunikacyjne 

 15. Anteny i propagacja fal

 16. Technika radiowa

 17. Systemy operacyjne

 18. Sieci komputerowe 

 19. Podstawy automatyki 

 20. Grafika inżynierska

 21. Budowa i teoria okrętu 

 22. Ergonomia i bezpieczeństwo pracy na statku 

 23. Seminarium dyplomowe

Przedmioty specjalistyczne

 1. Praca dyplomowa 

 2. Systemy radiokomunikacji morskiej

 3. Mikroelektronika

 4. Półprzewodnikowe przyrządy mocy

 5. Zasilanie urządzeń elektronicznych

 6. Okrętowe systemy kontrolno-pomiarowe 

 7. Systemy radiokomunikacji ruchomej

 8. Urządzenia radiokomunikacyjne

 9. Przepisy radiokomunikacyjne

 10. Technika b.w.cz.

 11. Automatyzacja okrętowych systemów energetycznych

 12. Morskie systemy i urządzenia nawigacyjne 

 13. Urządzenia elektronawigacyjne 

 14. Ochrona środowiska morskiego

Wprowadzenie:
P.Kaczorek 25.01.2019
Ostatnia modyfikacja:
A.Muc 28.06.2023