Administracja i Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych

Kierunek: 

Elektronika i Telekomunikacja

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

II

Absolwenci są specjalistami w zakresie administarcji systemów i sieci teleinformatycznych oraz elektronicznych. Po studiach z łatwością znajdują pracę u operatorów systemów i sieci telekomunikacyjnych, a także w przedsiębiorstwach produkcyjnych i serwisowych branży radiokomunikacyjnej, elektronicznej i informatycznej.

Wykaz realizowanych przedmiotów z podziałem na semestry.
Oznaczenia: W - wykład, C - ćwiczenia, L - laboratorium, P - projekt

Semestr / przedmiot W C L P

Semestr I

Język angielski     15  
Przedmiot humanistyczny 15      
Podstawy przedsiębiorczości 15 15    
Metody numeryczne 15   30  
Metody optymalizacji 15 15    
Elementy i układy optoelektroniczne 30 15 15  
Programowalne układy cyfrowe 30      
Diagnostyka i niezawodność 15 15    
Systemy baz danych 15     15
Infrastruktura sieci teleinformatycznych 15      
Układy mikrofalowe w systemach radiokom. 30      
Modelowanie elementów i układów elektronicznych 15      
Systemy wbudowane 15   30  
Inteligentne systemy elektroniczne 15      

Semestr II

Język angielski     15  
Matematyka II 30 30    
Detektory podczerwieni 15      
Programowalne układy cyfrowe     15  
Kompatybilność elektromagnetyczna 15   15  
Systemy inteligencji obliczeniowej 30      
Układy mikrofalowe w systemach radiokom.     15 15
Modelowanie elementów i układów elektronicznych     15 15
Bezpieczeństwo sieci komputerowych 15   15  
Administracja i utrzymanie usług internetowych 15   15  
Podstawy kryptografii 15      
Administracja systemami informatycznymi 15     15
Testy bezpieczeństwa systemów informatycznych 15      
Przechowywanie i retencja danych 15      
Administrowanie systemami radiokomunikacyjnymi 15     15
Programowanie usług i aplikacji internetowych 15     15

Semestr III

Język angielski     15  
Seminarium dyplomowe   30    
Praca dyplomowa *       30
Testy bezpieczeństwa systemów informatycznych     30  
Techniki wirtualizacji 15     10
Prawo i odpowiedzialność zawodowa 15      
Bezpieczeństwo aplikacji internetowych 15   15  
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 25.01.2019
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 29.06.2022