Aplikacje Internetu Rzeczy

Kierunek: 

Informatyka

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

 


Zapisz się na studia korzystając z Elektronicznego Systemu Rekrutacji!


Celem kształcenia na kierunku Informatyka jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: podstaw informatyki, algorytmiki, struktur danych, języków programowania, baz danych, sieci komputerowych, technologii internetowych, inżynierii oprogramowania, systemów informacyjnych oraz bezpieczeństwa danych i systemów. Zna zasady działania oraz potrafi użytkować sprzęt komputerowy. Posiada umiejętność programowania oraz zna dobre praktyki w powyższym zakresie w stopniu umożliwiającym pracę w zespołach programistycznych. Zna podstawy etyczne i prawne właściwego wykorzystania technologii ICT. Absolwent posiada także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, technologii multimedialnych i grafiki komputerowej oraz umiejętności przygotowania, realizacji i testowania prostych projektów informatycznych oraz praktyczne posługiwania się narzędziami informatycznymi. Zna również podstawowe zasady tworzenia planów biznesu, zarządzania e-biznesem i współczesne modele handlu elektronicznego.

Absolwent specjalności Aplikacji Internetu Rzeczy jest przygotowany do funkcjonowania na rozwijającym się dynamicznie rynku aplikacji i systemów znanych pod nazwą Internet Rzeczy, w szczególności opanował współcześnie stosowane języki programowania. Zna technologie stosowane we sieciach komputerowych oraz sieciach automatyki (sieci kablowe, światłowodowe, bezprzewodowe), potrafi zapewnić bezpieczeństwo ich użytkownikom i danym w nich przesyłanym, zna techniki i ograniczenia interfejsów człowiek-maszyna. Potrafi również rozpoznać potrzeby użytkowników oraz zaprojektować i wykonać narzędzia informatyczne i komunikacyjne dla dedykowanego urządzenia lub systemu wbudowanego. Posiada wiedzę o podstawach fizyki sensorów, automatyce i robotyce oraz umie ją zastosować do pobierania informacji o otaczającym świecie a następnie wykorzystać ją w pomiarach, monitorowaniu i sterowaniu. Umie obsługiwać i konfigurować środowiska programistyczne i wybrane systemy operacyjne. Potrafi projektować aplikacje Internetu Rzeczy na wszystkich poziomach szczegółowości, potrafi stworzyć i utrzymywać usługi internetowe, a także prowadzić własna firmę w szczególności w branży informatycznej.Istotne informacje ze względu na kształcenie na kierunku Informatyka: 

 • zalety studiowania na Wydziale Elektrycznym:

  • kameralna atmosfera,

   • łatwy dostęp studenta do wykładowcy, dziekanatu, dziekanów,

   • student nie jest anonimowy,

  • zajęcia w dużym stopniu mają charakter praktyczny,

  • studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji naukowych, samorządowych, sportowych, a nawet artystycznych,

  • absolwenci bez trudu znajdują dobrze płatną pracę na lądzie lub na morzu,

  • wysokie stypendia dla najlepszych studentów - nawet do 1700 zł,

  • udział studentów w badaniach naukowych i pisaniu publikacji naukowych,

  • co roku, za wybitne osiągnięcia, studenci i doktoranci WE zdobywają stypendia MEiN, MI, Marszałka Województwa Pomorskiego i inne,

  • studia na Wydziale Elektrycznym są ciekawe i dobrze przygotowują do zawodu, ale wymagają dużego zaangażowania,

  • w czasie studiów można przeżyć ciekawą przygodę, zwłaszcza w trakcie praktyk morskich,

 • wybór specjalności następuje w trakcie trzeciego semestru studiów,

 • po ukończeniu studiów inżynierskich można kontynuować studia magisterskie na kierunku  Systemy Teleinformatyczne.Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólne i kierunkowe

 1. Matematyka

 2. Fizyka

 3. Przedmiot humanistyczny

 4. Język angielski

 5. Narzędzia informatyki

 6. Podstawy programowania

 7. Wychowanie fizyczne

 8. Wprowadzenie do algorytmiki

 9. Podstawy metrologii

 10. Podstawy elektroniki

 11. Algorytmy i struktury danych

 12. Architektura systemów komputerowych

 13. Biznes elektroniczny

 14. Technika cyfrowa

 15. Systemy operacyjne

 16. Konstrukcja urządzeń

 17. Automatyka i robotyka

 18. Technologie internetowe

 19. Technologie mobilne

 20. Programowanie niskopoziomowe

 21. Paradygmaty programowania

 22. Programowanie obiektowe

 23. Przetwarzanie sygnałów

 24. Grafika komp. i techniki multimedialne

 25. Metody i narzędzia sztucznej inteligencji

 26. Sieci komputerowe

 27. Teoria informacji

 28. Systemy wbudowane

 29. Wprowadzenie do baz danych

 30. Podstawy Kryptogragfii

 31. Techniki Wirtualizacji

 32. Podstawy podejmowania decyzji

 33. Algorytmy analizy danych

 34. Seminarium dyplomowe

 35. Praca dyplomowa

Przedmioty specjalistyczne

 1. Inżynieria oprogramowania

 2. Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych

 3. Nowoczesne języki i technologie programistyczne

 4. Komputerowe systemy sterowania

 5. Systemy transmisji sygnałów

 6. Diagnostyka i niezawodność systemów wbudowanych

 7. Analiza i projektowanie systemów informatycznych

 8. Zarządzanie zasobami informatycznymi

 9. Interfejsy komunikacyjne

 10. Systemy operacyjne i aplikacje systemów wbudowanych

 11. Systemy pomiarowo-kontrolne 

 12. Metody optymalizacji

 13. Sterowniki programowalne

 14. Systemy i przetwarzanie rozproszone

 15. Sieci sensorowe

 16. Projekt grupowy

 17. Systemy CAD/CAM

 18. Prawo i ochrona własności intelektualnej

 19. Programowalne układy scalone 

 20. Praktyka zawodowa

Wprowadzenie:
K.Detka 08.05.2018
Ostatnia modyfikacja:
A.Muc 28.06.2023