Elektronika i Automatyka Morska

Kierunek: 

Elektronika i Telekomunikacja

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

II


Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Elektronika i Telekomunikacja o specjalności Elektronika i Automatyka Morska posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektroników, projektantów układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych, programistów, konstruktorów urządzeń elektronicznych w zakładach produkcyjnych i usługowych oraz nauczycieli akademickich lub pracowników naukowo–badawczych. Po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju może ubiegać się o pełne uprawienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej.Istotne informacje ze względu na kształcenie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja: 

 • zalety studiowania na Wydziale Elektrycznym:

  • kameralna atmosfera,

   • łatwy dostęp studenta do wykładowcy, dziekanatu, dziekanów,

   • student nie jest anonimowy,

  • zajęcia w dużym stopniu mają charakter praktyczny,

  • studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji naukowych, samorządowych, sportowych, a nawet artystycznych,

  • absolwenci bez trudu znajdują dobrze płatną pracę,

  • wysokie stypendia dla najlepszych studentów - nawet do 1700 zł,

  • udział studentów w badaniach naukowych i pisaniu publikacji naukowych,

  • co roku, za wybitne osiągnięcia, studenci i doktoranci WE zdobywają stypendia MEiN, MI, Marszałka Województwa Pomorskiego i inne,

  • studia na Wydziale Elektrycznym są ciekawe i dobrze przygotowują do zawodu, ale wymagają dużego zaangażowania,

  • w czasie studiów można przeżyć ciekawą przygodę,

 • wybór specjalności następuje w trakcie pierwszego semestru studiów.Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólne i podstawowe

 1. Język angielski

 2. Przedmiot humanistyczny I

 3. Podstawy przedsiębiorczości

 4. Przedmiot humanistyczny II

 5. Matematyka II

 6. Metody numeryczne

 7. Metody optymalizacji

Przedmioty kierunkowe

 1. Elementy i układy optoelektroniczne

 2. Detektory podczerwieni

 3. Programowalne układy cyfrowe

 4. Diagnostyka i niezawodność

 5. Kompatybilność elektromagnetyczna

 6. Systemy baz danych

 7. Systemy inteligencji obliczeniowej

 8. Infrastruktura sieci teleinformatycznych

 9. Układy mikrofalowe w systemach radiokomunikacyjnych

 10. Modelowanie elementów i układów elektronicznych

 11. Implementacje systemów Internetu Rzeczy

 12. Inteligentne systemy elektroniczne

 13. Seminarium dyplomowe

Przedmioty specjalistyczne

 1. Praca dyplomowa

 2. Maszyny elektryczne

 3. Elektryczne  zautomatyzowane napędy okrętowe

 4. Energoelektronika

 5. Siłownie okrętowe i mechanizmy pomocnicze

 6. Chłodnictwo, wentylacja i klimatyzacja okrętowa

 7. Elektroenergetyka okrętowa

 8. Aparaty i urządzenia elektryczne

 9. Technika wysokich napięć

 10. Sterowniki programowalne

 11. Okrętowe urządzenia pokładowe

 12. Eksploatacja okrętowych urządzeń  elektrycznych

 13. Podstawy elektrotechniki II

 14. Dowodzenie siłownią okrętową

 15. Miernictwo wielkości nieelektrycznych

Wprowadzenie:
K.Detka 19.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 27.06.2023