Systemy i Sieci Teleinformatyczne

Kierunek: 

Elektronika i Telekomunikacja

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Absolwenci kierunku elektronika i telekomunikacja są przygotowani zarówno do pracy na statkach morskich w charakterze oficerów radioelektroników, jak również do podejmowania zadań inżynierskich z zakresu elektroniki i telekomunikacji w przedsiębiorstwach pracujących na potrzeby gospodarki morskiej oraz regionu.

Absolwent studiów I stopnia kierunku elektronika i telekomunikacja o profilu ogólnoakademickim (SiST I stopień) posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektroników, projektantów układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych w zakładach produkcyjnych i usługowych.
Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja o profilu ogólnoakademickim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie analizy i projektowania analogowych układów elektronicznych, układów mikrofalowych, mikroprocesorowych systemów sterowania, analizy i syntezy układów i systemów cyfrowych oraz mikroprocesorowych, modelowania i komputerowej analizy układów elektronicznych, projektowania i eksploatacji urządzeń radiokomunikacyjnych, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, systemów radiokomunikacyjnych, projektowania układów do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz systemów kontrolno – pomiarowych, eksploatacji systemów operacyjnych i informatycznych, zastosowań technologii cyfrowego przetwarzania sygnałów, jak również projektowania i eksploatacji systemów antenowych.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólne

 1. Język angielski
 2. Wychowanie fizyczne
 3. Własność intelektualna i prawo pracy 
 4. Przedmiot humanistyczny 
 5. Umiejętności kierownicze i praca w zespołach
 6. Technologia informacyjna
 7. Ceremoniał morski

Przedmioty podstawowe

 1. Matematyka
 2. Probabilistyka i procesy losowe
 3. Fizyka 
 4. Teoria pola elektromagnetycznego
 5. Metodyka programowania
 6. Techniki obliczeniowe
 7. Symulacje komputerowe

Przedmioty kierunkowe

 1. Podstawy elektrotechniki
 2. Inżynieria materiałowa
 3. Projektowanie i konstrukcja urządzeń
 4. Elementy półprzewodnikowe
 5. Optoelektronika
 6. Analogowe układy elektroniczne
 7. Technika mikrofalowa
 8. Metrologia
 9. Technika cyfrowa
 10. Technika mikroprocesorowa
 11. Zaawansowane metody programowania
 12. Podstawy przetwarzania sygnałów
 13. Podstawy telekomunikacji
 14. Systemy i sieci telekomunikacyjne 
 15. Anteny i propagacja fal
 16. Technika radiowa
 17. Systemy operacyjne
 18. Sieci komputerowe
 19. Podstawy automatyki
 20. Grafika inżynierska
 21. Budowa i teoria okrętu
 22. Ergonomia i bezpieczeństwo pracy na statku
 23. Seminarium dyplomowe

Przedmioty specjalistyczne

 1. Praca dyplomowa 
 2. Technologie rozległych sieci komputerowych
 3. Projektowanie sieci radiokomunikacyjnych
 4. Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji
 5. Filtry cyfrowe i procesory sygnałowe
 6. Bezpieczeństwo sieci i systemów koputerowych
 7. Elementy i układy b.w.cz.
 8. Technika światłowodowa
 9. Zasilanie urządzeń teleinformatycznych
 10. Teoria systemów informacyjnych
 11. Systemy i sieci radiokomunikacji ruchomej
 12. Programowanie urządzeń mobilnych
 13. Systemy radiokomunikacji satelitarnej
 14. Modulacja cyfrowa i kodowanie
 15. Technika nadawania i odbioru radiowego
 16. Oprogramowanie systemów pomiarowych
 17. Morskie systemy komunikacyjne
 18. Systemy i urządzenia nawigacyjne
 19. Praktyka
Wprowadzenie:
K.Detka 19.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 30.12.2022