Systemy i Sieci Teleinformatyczne

Kierunek: 

Elektronika i Telekomunikacja

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Absolwenci kierunku elektronika i telekomunikacja są przygotowani zarówno do pracy na statkach morskich w charakterze oficerów radioelektroników, jak również do podejmowania zadań inżynierskich z zakresu elektroniki i telekomunikacji w przedsiębiorstwach pracujących na potrzeby gospodarki morskiej oraz regionu.

Absolwent studiów I stopnia kierunku elektronika i telekomunikacja o profilu ogólnoakademickim (SiST I stopień) posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektroników, projektantów układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych w zakładach produkcyjnych i usługowych.
Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja o profilu ogólnoakademickim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie analizy i projektowania analogowych układów elektronicznych, układów mikrofalowych, mikroprocesorowych systemów sterowania, analizy i syntezy układów i systemów cyfrowych oraz mikroprocesorowych, modelowania i komputerowej analizy układów elektronicznych, projektowania i eksploatacji urządzeń radiokomunikacyjnych, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, systemów radiokomunikacyjnych, projektowania układów do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz systemów kontrolno – pomiarowych, eksploatacji systemów operacyjnych i informatycznych, zastosowań technologii cyfrowego przetwarzania sygnałów, jak również projektowania i eksploatacji systemów antenowych.

Wykaz realizowanych przedmiotów z podziałem na semestry.
Oznaczenia: W - wykład, C - ćwiczenia, L - laboratorium, P - projekt

Semestr / przedmiot W C L P

Semestr I

Umiejętności kierownicze i praca w zespołach 30      
Technologia informacyjna 15   15  
Matematyka 30 45    
Fizyka 30 30    
Metodyka programowania     30  
Podstawy elektrotechniki 15 30    
Inżynieria materiałowa 15   15  
Metrologia 30      
Grafika inżynierska 15      

Semestr II

Język angielski     30  
Matematyka 30 45    
Probabilistyka i procesy losowe 15 30    
Fizyka     30  
Metodyka programowania 15   30  
Podstawy elektrotechniki 30 15    
Elementy półprzewodnikowe 30 30    
Metrologia     30  
Technika cyfrowa 45 15    

Semestr III

Język angielski     30  
Teoria pola elektromagnetycznego 15 15    
Techniki obliczeniowe 15   30  
Symulacje komputerowe 15      
Podstawy elektrotechniki     30  
Projektowanie i konstrukcja urządzeń 30      
Elementy półprzewodnikowe     30  
Optoelektronika 30   15  
Analogowe układy elektroniczne 30 30    
Technika cyfrowa     30  
Technika mikroprocesorowa 15      
Podstawy przetwarzania sygnałów 30   30  

Semestr IV

Język angielski     30  
Teoria pola elektromagnetycznego 30 15    
Symulacje komputerowe     30  
Projektowanie i konstrukcja urządzeń     15 15
Analogowe układy elektroniczne 15 15    
Technika mikroprocesorowa 30      
Zaawansowane metody programowania 30   30  
Podstawy przetwarzania sygnałów       15
Podstawy telekomunikacji 30 15    
Systemy operacyjne 15   30  
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy na statku 15      
Budowa i teoria okrętu 15      
Systemy radiokomunikacji morskiej 15      
Praktyka        

Semestr V

Język angielski     30  
Analogowe układy elektroniczne     30  
Technika mikrofalowa 15 15    
Technika mikroprocesorowa     30 15
Systemy i sieci telekomunikacyjne 30      
Technika radiowa 15      
Sieci komputerowe 30   30  
Podstawy automatyki 30   15  
Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji 30      
Systemy i sieci komórkowe 30      
Systemy radiokomunikacji morskiej     15  

Semestr VI

Język angielski     30  
Anteny i propagacja fal 30     15
Technologie rozległych sieci komputerowych 30      
Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji     30  
Filtry cyfrowe i procesory sygnałowe 30   15  
Elementy i układy b.w.cz. 15      
Technika światłowodowa 15   15  
Teoria systemów informacyjnych 15      
Systemy i sieci komórkowe     15  
Systemy radiokomunikacji satelitarnej 15   15  
Modulacja cyfrowa i kodowanie 15 15    
Technika nadawania i odbioru radiowego 15   30  
Oprogramowanie systemów pomiarowych 15   15  
Praktyka        

Semestr VII

Język angielski     30  
Własność intelektualna i prawo pracy 15      
Przedmiot humanistyczny I 15      
Anteny i propagacja fal     15  
Seminarium dyplomowe   30    
Praca dyplomowa       30
Projektowanie sieci radiokomunikacyjnych 15     15
Bezpieczeństwo sieci i systemów koputerowych 15     15
Elementy i układy b.w.cz.     15 15
Systemy i urządzenia nawigacyjne 15      
Wprowadzenie:
K.Detka 19.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 29.06.2022