Elektronika Morska

Kierunek: 

Elektronika i Telekomunikacja

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Absolwenci kierunku elektronika i telekomunikacja są przygotowani zarówno do pracy na statkach morskich w charakterze oficerów radioelektroników, jak również do podejmowania zadań inżynierskich z zakresu elektroniki i telekomunikacji w przedsiębiorstwach pracujących na potrzeby gospodarki morskiej oraz regionu.

Absolwent studiów I stopnia kierunku elektronika i telekomunikacja o profilu praktycznym (EM I stopień) posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektroników, projektantów układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych w zakładach produkcyjnych i usługowych. Jednocześnie przy spełnieniu wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie świadectw operatorów urządzeń radiowych, uzyskuje kwalifikacje uprawniające do pełnienia na statku morskim funkcji oficera radioelektronika drugiej klasy, posiadając kompetencje zgodne z wymaganiami Konwencji STCW IMO na poziomie operacyjnym.
Absolwent studiów I stopnia kierunku Elektronika i telekomunikacja o profilu praktycznym posiada wiedzę i umiejętności w zakresie analizy i projektowania analogowych układów elektronicznych, w tym układów mikrofalowych, również analizy i syntezy układów i systemów cyfrowych oraz mikroprocesorowych. Posiada także wiedzę i umiejętności  w zakresie modelowania i komputerowej analizy układów elektronicznych, projektowania i eksploatacji morskich i lądowych urządzeń radiokomunikacyjnych, projektowania i eksploatacji sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych, projektowania i eksploatacji morskich i lądowych systemów radiokomunikacyjnych, analizy i projektowania mikroprocesorowych systemów sterowania oraz automatyzacji systemów okrętowych, projektowania układów do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz systemów kontrolno – pomiarowych, eksploatacji systemów operacyjnych i informatycznych, zastosowań technologii cyfrowego przetwarzania sygnałów, projektowania i eksploatacji systemów antenowych a także eksploatacji urządzeń elektronawigacyjnych i radionawigacyjnych.

Wykaz realizowanych przedmiotów z podziałem na semestry.
Oznaczenia: W - wykład, C - ćwiczenia, L - laboratorium, P - projekt

Semestr / przedmiot W C L P

Semestr I

Umiejętności kierownicze i praca w zespołach 30      
Technologia informacyjna 15   15  
Matematyka 30 45    
Fizyka 30 30    
Metodyka programowania     30  
Podstawy elektrotechniki 15 30    
Inżynieria materiałowa 15   15  
Metrologia 30      
Grafika inżynierska 15      

Semestr II

Język angielski     30  
Wychowanie fizyczne   30    
Matematyka 30 45    
Probabilistyka i procesy losowe 15 30    
Fizyka     30  
Metodyka programowania 15   30  
Podstawy elektrotechniki 30 15    
Elementy półprzewodnikowe 30 30    
Metrologia     30  
Technika cyfrowa 45 15    

Semestr III

Język angielski     30  
Wychowanie fizyczne   15    
Teoria pola elektromagnetycznego 15 15    
Techniki obliczeniowe 15   30  
Symulacje komputerowe 15      
Podstawy elektrotechniki     30  
Projektowanie i konstrukcja urządzeń 30      
Elementy półprzewodnikowe     30  
Optoelektronika 30   15  
Analogowe układy elektroniczne 30 30    
Technika cyfrowa     30  
Technika mikroprocesorowa 15      
Podstawy przetwarzania sygnałów 30   30  

Semestr IV

Język angielski     30  
Wychowanie fizyczne   15    
Teoria pola elektromagnetycznego 30 15    
Symulacje komputerowe     30  
Projektowanie i konstrukcja urządzeń     15 15
Analogowe układy elektroniczne 15 15    
Technika mikroprocesorowa 30      
Zaawansowane metody programowania 30   30  
Podstawy przetwarzania sygnałów       15
Podstawy telekomunikacji 30 15    
Systemy operacyjne 15   15  
Systemy radiokomunikacji morskiej 30      
Półprzewodnikowe przyrządy mocy 30      
Przepisy radiokomunikacyjne 30      
Budowa i teoria okrętu 15      
Praktyka        

Semestr V

Język angielski     30  
Analogowe układy elektroniczne     30  
Technika mikrofalowa 15 15    
Technika mikroprocesorowa     30 15
Systemy i sieci telekomunikacyjne 30      
Technika radiowa 15      
Sieci komputerowe 30   30  
Podstawy automatyki 30   15  
Systemy radiokomunikacji morskiej     30  
Mikroelektronika 30      
Półprzewodnikowe przyrządy mocy     15  
Okrętowe systemy kontrolno pomiarowe 15   10  
Systemy i urządzenia nawigacyjne 15      
Urządzenia elektronawigacyjne 25   10  
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy na statku 15      
Ochrona środowiska morskiego 18      

Semestr VI

Język angielski     30  
Anteny i propagacja fal 30     15
Zasilanie urządzeń elektronicznych 30      
Urzadzenia radiokomunikacyjne 45      
Elementy i układy b.w.cz. 15   15  
Automatyzacja okrętowych systemów energet. 30      
Systemy i urządzenia nawigacyjne     15  
Praktyka        

Semestr VII

Język angielski     30  
Własność intelektualna i prawo pracy 15      
Przedmiot humanistyczny I 15      
Anteny i propagacja fal     15  
Seminarium dyplomowe   30    
Praca dyplomowa       30
Zasilanie urządzeń elektronicznych       15
Urzadzenia radiokomunikacyjne     45  
Elementy i układy b.w.cz.       15
Automatyzacja okrętowych systemów energet.     15  
Wprowadzenie:
K.Detka 19.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 29.06.2022