Komputerowe Systemy Sterowania

Kierunek: 

Elektrotechnika

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Absolwenci kierunku elektrotechnika są przygotowani zarówno do pracy na statkach morskich w charakterze oficerów elektroautomatyków, jak również do podejmowania zadań inżynierskich z zakresu elektrotechniki w przedsiębiorstwach pracujących na potrzeby gospodarki morskiej oraz regionu.

Absolwent studiów I stopnia kierunku elektrotechnika o profilu ogólnoakademickim (KSS I stopień) posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektryków i elektroautomatyków, projektantów, serwisantów i eksploatatorów układów, urządzeń i systemów elektrotechnicznych w zakładach produkcyjnych i usługowych, w szczególności związanych z gospodarką morską.
Absolwent kierunku elektrotechnika o profilu ogólnoakademickim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie analizy, diagnostyki i projektowania układów i systemów elektrotechnicznych, mikroprocesorowych systemów sterowania oraz automatyzacji systemów elektrotechnicznych, elektrycznych napędów okrętowych, analizy i diagnostyki typowych systemów elektrotechnicznych, planowania, realizacji i analizy wyników eksperymentu, w tym wykonania niezbędnych pomiarów, projektowania układów do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz systemów kontrolno – pomiarowych, eksploatacji układów i systemów elektrotechnicznych, w szczególności napędów elektrycznych i systemów elektroenergetycznych, eksploatacji systemów operacyjnych i informatycznych, podstaw programowania i projektowania układów cyfrowych, w tym układów mikroprocesorowych oraz zastosowań technologii cyfrowego przetwarzania sygnałów.

Wykaz realizowanych przedmiotów z podziałem na semestry.
Oznaczenia: W - wykład, C - ćwiczenia, L - laboratorium, P - projekt

Semestr / przedmiot W C L P

Semestr I

BiHP 4      
Szkolenie biblioteczne 3      
Przedmiot humanistyczny I: Historia elekrotechniki i elektroniki 15      
Własność intelektualna i prawo pracy 15      
Matematyka 30 45    
Fizyka 30 30    
Informatyka 30      
Inżynieria materiałowa 15      
Geometria i grafika inżynierska 15     15
Podstawy elektrotechniki 30 45    
Podstawy elektrotechniki (j. ang*2) 1      
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy na statku 15      

Semestr II

WF - sala        
WF - basen   15    
Język angielski   45    
Matematyka 30 30    
Fizyka     30  
Informatyka     30  
Inżynieria materiałowa     15  
Metody numeryczne 15     15
Podstawy elektrotechniki 20 45    
Podstawy elektrotechniki (j.ang.*2) 10      
Metrologia 30      
Elektronika i energoelektronika 30      
Podstawy automatyki 30      
Technika cyfrowa 30 15    

Semestr III

WF - basen   15    
Język angielski   45    
Matematyka   30    
Podstawy elektrotechniki     30  
Teoria pola elektromagnetycznego 15     15
Metrologia     30  
Maszyny elektryczne 45      
Maszyny elektryczne (j. ang. *2) 1      
Elektronika i energoelektronika 30   30  
Technika mikroprocesorowa 30      
Podstawy automatyki 30      
Mechanika i mechatronika 15   15  
Technika wysokich napięć 30      
Technika cyfrowa     30  
Sterowniki programowalne 30   30  

Semestr IV

WF - basen   15    
Język angielski   45    
Metrologia     30  
Maszyny elektryczne     30  
Elektronika i energoelektronika     30  
Elektroenergetyka 30   15  
Technika mikroprocesorowa 15   30 15
Aparaty i urządzenia elektryczne 30   30  
Napęd elektryczny 30      
Podstawy automatyki 15   30  
Technika wysokich napięć     5  
Technika wysokich napięć     10  
Automatyzacja systemów energetycznych 30      
Sterowniki programowalne       15
Wizualizacja procesów sterowania 15     15
Praktyka kwalifikacyjna 1      

Semestr V

Język angielski   45    
Elektronika i energoelektronika 15      
Napęd elektryczny     45  
Automatyzacja systemów energetycznych     15  
Sieci komputerowe - razem z VII sem. EO 20      
Programowanie komputerów 15   15  
Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich 30     30
Przetwarzanie i przesyłanie sygnałów 30   15  
Systemy kontrolno pomiarowe 15   30  
Inżynieria sterowania układami przekształtnikowymi 15     15
Komputerowe systemy operacyjne 15      
Urządzenia i układy automatyki 15      
Ochrona środowiska 18      
Siłownie okrętowe i mechanizmy pomocnicze 15   15  
Budowa i teoria okrętu 15      

Semestr VI

Elektronika i energoelektronika     15  
Sieci komputerowe     25  
Inżynieria sterowania układami przekształtnikowymi     30  
Komputerowe sieci przemysłowe 30   30  
Komputerowe systemy operacyjne     30  
Cyfrowe układy sterowania 15   15 15
Urządzenia i układy automatyki     30  
Systemy łączności cyfrowej 30   15  
Elektroenergetyka okrętowa 15      
Praktyka zawodowa 1      

Semestr VII

Umiejętności kierownicze i praca w zespołach 30      
Seminarium dyplomowe - KEO   30    
Praca dyplomowa       30
Praca dyplomowa       30
Mikroprocesorowe układy pomiarowe 15   15  
Technika przeciwdziałania zakłóceniom 15   15
Wprowadzenie:
K.Detka 19.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 29.06.2022