Elektroautomatyka Okrętowa

Kierunek: 

Elektrotechnika

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Absolwenci kierunku elektrotechnika są przygotowani zarówno do pracy na statkach morskich w charakterze oficerów elektroautomatyków, jak również do podejmowania zadań inżynierskich z zakresu elektrotechniki w przedsiębiorstwach pracujących na potrzeby gospodarki morskiej oraz regionu.

Absolwent studiów I stopnia kierunku elektrotechnika o profilu praktycznym (EAO I stopień) posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektryków i elektroautomatyków, projektantów, serwisantów i eksploatatorów układów, urządzeń i systemów elektrotechnicznych w zakładach produkcyjnych i usługowych, w szczególności związanych z gospodarką morską. Jednocześnie przy spełnieniu wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy, uzyskuje kwalifikacje uprawniające do pełnienia na statku morskim funkcji oficera elektroautomatyka, posiadając kompetencje zgodne z wymaganiami Konwencji STCW IMO na poziomie operacyjnym.
Absolwent studiów I stopnia kierunku elektrotechnika o profilu praktycznym posiada wiedzę i umiejętności w zakresie analizy, diagnostyki i projektowania prostych morskich i lądowych układów i systemów elektrotechnicznych, napędów elektrycznych, morskich systemów elektroenergetycznych, typowych okrętowych systemów elektrotechnicznych, w tym urządzeń elektronawigacyjnych, systemów łączności okrętowej i systemów chłodniczych, planowania, realizacji i analizy wyników eksperymentu, w tym wykonania niezbędnych pomiarów, mikroprocesorowych systemów sterowania oraz automatyzacji systemów okrętowych, projektowania układów do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz systemów kontrolno – pomiarowych, budowy i zasad eksploatacji statku, jako złożonego, wielowymiarowego obiektu technicznego, eksploatacji okrętowych układów i systemów elektrotechnicznych, w szczególności napędów elektrycznych i systemów elektroenergetycznych, eksploatacji systemów operacyjnych i informatycznych oraz zastosowań technologii cyfrowego przetwarzania sygnałów.

Wykaz realizowanych przedmiotów z podziałem na semestry.
Oznaczenia: W - wykład, C - ćwiczenia, L - laboratorium, P - projekt

Semestr / przedmiot W C L P

Semestr I

BiHP 4      
Szkolenie biblioteczne 3      
Przedmiot humanistyczny I: Historia elekrotechniki i elektroniki 15      
Własność intelektualna i prawo pracy 15      
Matematyka 30 45    
Fizyka 30 30    
Informatyka 30      
Inżynieria materiałowa 15      
Geometria i grafika inżynierska 15     15
Podstawy elektrotechniki 30 45    
Podstawy elektrotechniki (j. ang*2) 1      
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy na statku 15      

Semestr II

WF - sala        
WF - basen   15    
Język angielski   45    
Matematyka 30 30    
Fizyka     30  
Informatyka     30  
Inżynieria materiałowa     15  
Metody numeryczne 15     15
Podstawy elektrotechniki 20 45    
Podstawy elektrotechniki (j.ang.*2) 10      
Metrologia 30      
Elektronika i energoelektronika 30      
Podstawy automatyki 30      
Technika cyfrowa 30 15    

Semestr III

WF - basen   15    
Język angielski   45    
Matematyka   30    
Podstawy elektrotechniki     30  
Teoria pola elektromagnetycznego 15     15
Metrologia     30  
Maszyny elektryczne 45      
Maszyny elektryczne (j. ang. *2) 1      
Elektronika i energoelektronika 30   30  
Technika mikroprocesorowa 30      
Podstawy automatyki 30      
Mechanika i mechatronika 15   15  
Technika wysokich napięć 30      
Technika cyfrowa     30  
Sterowniki programowalne 30   30  

Semestr IV

WF - basen   15    
Język angielski   45    
Metrologia     30  
Maszyny elektryczne     30  
Elektronika i energoelektronika     30  
Elektroenergetyka 30   15  
Technika mikroprocesorowa 15   30 15
Aparaty i urządzenia elektryczne 30   30  
Podstawy automatyki 15   30  
Technika wysokich napięć     5  
Technika wysokich napięć     10  
Automatyzacja systemów energetycznych 30      
Sterowniki programowalne       15
Wizualizacja procesów sterowania 15     15
Elektryczne zautomatyzowane napędy okrętowe 30      
Eksploatacja okrętowych urządzeń elektrycznych       15
Siłownie okrętowe i mechanizmy pomocnicze 30      
Praktyka kwalifikacyjna   2    

Semestr V

Język angielski   45    
Automatyzacja systemów energetycznych     15  
Elektryczne zautomat. napędy okr. 15   45  
Elektroenergetyka okrętowa 15   25  
Urządzenia i układy automatyki 15   15  
Automatyzacja okrętowych systemów energetycznych 30      
Okrętowe urzadzenia pokładowe 30      
Urządzenia elektronawigacyjne 30   15  
Urządzenia łączności okrętowej 15   15  
Eksploatacja okrętowych urządzeń elektr. 20   25  
Okrętowe systemy kontrolno pomiarowe 15   15  
Budowa i teoria okrętu 15      
Siłownie okrętowe i mechanizmy pomocnicze 30   30  
Praktyka warsztatowa mechaniczna     30  
Ochrona środowiska 18      

Semestr VI

Praktyka morska        

Semestr VII

Umiejętności kierownicze i praca w zespołach 30      
Sieci komputerowe - razem z V sem. KSS 20     10
Seminarium dyplomowe - KAO   30    
Seminarium dyplomowe - KEO   30    
Praca dyplomowa       30
Praca dyplomowa       30
Technika iskrobezpieczeństwa 15   15  
Technika iskrobezpieczeństwa (j. ang. ×2) 10      
Automatyzacja okrętowych systemów energetycznych     30  
Układy kondycjonowania energii elektrycznej 15   15  
Chłodnictwo okrętowe 15   15  
Rozliczenie praktyki morskiej za VI sem - KAO        
Dowodzenie siłownią okrętową - przedmiot fakultatywny 30   15
Wprowadzenie:
K.Detka 19.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 29.06.2022