Stowarzyszenie Elektryków Okrętowych

Stowarzyszenie Elektryków Okrętowych działa na podstawie Statutu wpisanego do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr ST-135 Gdańsk, dnia 15.05.1990 r. z późniejszymi poprawkami. Z tego względu posiada osobowość prawną. Terenem działalności jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą władz - miasto Gdynia. Jest nas około 200 członków, w tym czterech członków honorowych. Stowarzyszenie posiada aktualnie pieczęcie, logo, odznakę członkowską oraz sztandar wykonany
w 2007 r. i uroczyście poświęcony dnia 7.12.2007 r. przez arcybiskupa dra Tadeusza Gocłowskiego.

Statut Stowarzyszenia w rozdziale 3 paragraf 7 określa warunki członkostwa :

1.Członkiem SEO może być osoba posiadająca dokumenty elektryka okrętowego, elektroautomatyka, radiooficera, radioelektronika okrętowego oraz pracownicy, absolwenci  i studenci Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej (Uniwersytetu  Morskiego)

Sposób przystąpienia do SEO jest następujący:

  • Należy skontaktować się z przewodniczącym lub jednym z wiceprzewodniczących telefonicznie lub listownie wyrażając chęć wstąpienia do Stowarzyszenia (telefony znajdują się w gablocie SEO, która wisi przy sekretariacie SEO pokój B114).
  • Przez uregulowanie kwot wpisowych i złożeniu Deklaracji w Sekretariacie (bez dowodu wpłaty) na konto SEO podane w ostatnich numerach Elektryka Okrętowego (nr od 21 - 26) oraz na deklaracji. Przewodniczący stawia sprawę na najbliższym zebraniu Zarządu (lub prezydium), które decyduje o przyjęciu. Deklarację można otrzymać w sekretariacie lub pobrać (odnośnik poniżej) i wydrukować.
  • Kandydat oczekuje na odpowiedź. Z odpowiedzią kandydat otrzymuje Statut, legitymację, nr ewidencyjny. Pozłacany znaczek należy kupić od przewodniczącego - koszt 20,- zł (sumę tę można uiścić razem z kwotą wpisową).

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

SEO
13.05.2019
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 13.05.2019
Ostatnia modyfikacja:
J.Straszewski 06.06.2022