Prodziekan ds. Organizacji Studiów

Dr inż. Adam Muc


Wykształcenie:

 • Studia podyplomowe, Zarządzania administracją publiczną, GSW (2015/2016r),
 • Doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, PG (2008),
 • Studia doktoranckie, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, PG (2004-2008),
 • Studia Europejskie, Wydział Zarządzania i Ekonomii, PG (2004-2006),
 • Magister inż. Fizyki Technicznej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, PG (2003-2005),
 • Magister inż. Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Elektroniki Telekomunikacji Informatyki, PG (1998-2003).

Zajmowane stanowiska:

 • Adiunkt, Katedra Automatyki Okrętowej, Wydział Elektryczny, Uniwersytet Morski w Gdyni (od 2016),
 • Adiunkt Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Wydział Informatyki w Gdańsku, (2010-2017),
 • Wicedyrektor KCE „Vademecum” w Kościerzynie (2009 – 2016),
 • Asystent i adiunkt, Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska (2007-2009).

Pełnione funkcje na Uniwersytecie Morskim w Gdyni:

 • Członek: Senackiej Komisji ds. Kształcenia (od 2020), Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (2016-2019), Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2021/2022), Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (2017-2018), Wydziałowej Rady Dydaktycznej (od 2021), Komisja ds. przygotowania opisu efektów uczenia się na kierunku Elektrotechnika i Informatyka (2019), Komisji Programowej ds. Kierunku Informatyka (2018-2019), Koła SEP nr 74 (od 2016),
 • Opiekun Koła Naukowego Systemów Wbudowanych i Internetu Rzeczy (IOtes) (od 2020),
 • Przewodniczący Komisji Programowej Kierunku Elektrotechnika (od 2020),
 • Prodziekan ds. Organizacji Studiów, Wydział Elektryczny, Uniwersytet Morski w Gdyni (od 2019),
 • Zastępca Kierownika Katedry Automatyki Okrętowej, Wydział Elektryczny, Uniwersytet Morski w Gdyni (2017-2019).

Tematyka badawcza:

 • Przekształtniki energoelektroniczne w zastosowaniach morskich i lądowych,
 • Badania wibrodiagnostyczne obiektów elektryczno-mechanicznych,
 • Zastosowanie metod analizy i syntezy obwodów elektrycznych do modelowania wybranych fragmentów układu krwionośnego.

Aktywność naukowa i dydaktyczna:

 • Autor i współautor ponad 100 publikacji w czasopismach naukowych, monografiach oraz recenzowanych materiałach konferencji naukowych,
 • Współautor patentu, 
 • Recenzent artykułów zgłoszonych do publikacji w czasopismach naukowych, w tym z listy JCR, w monografiach oraz materiałach konferencyjnych polskich i zagranicznych,
 • Wykonawca projektów wspófinansowanych przez UE, a także grantów indywidualnych i zespołowych AMG/UMG/PJATK/PG,
 • Opiekun (ponad 33) i recenzent (ponad 20) prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich (w tym jedna wyróżniona w konkursie SEP),
 • W okresie 31 października 2020 – 15 września 2021 roku - przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Departament Odnawialnych Źródeł Energi aktywny udział w charakterze opiniodawczo-doradczym w pracach Grupy Roboczej nr 1 Rozwój Kadr i Systemu Kształcenia w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce,
 • Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjne w Gdańsku w zakresie zawodu technik informatyk i technik teleinformatyk,
 • Egzaminator ECDL przy Polskim Towarzystwie Informatycznym,
 • Ekspert przy Ministerstwie Edukacji Narodowej (2017-2020) w zakresie kształcenia zawodowego w charakterze opiniodawczo-doradczym (grupy branżowe: informatyka oraz mechatronika) dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagrody JM Rektora UMG/AMG za osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne II i III stopnia w latach: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,
 • Odznaka Honorowa "Zasłużony Pracownik Morza" (2022),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2020),
 • Medal brązowy za długoletnią służbę (2018).

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

WE
15.04.2022
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 15.04.2022
Ostatnia modyfikacja:
A.Muc 30.12.2022