Prodziekan ds. Naukowych i Studenckich

Dr hab. inż. Piotr Jankowski, prof. UMG


Wykształcenie:

 • Doktor habilitowany w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika, elektrotechnika, Uniwersytet Morski w Gdyni (2020),
 • Doktor nauk technicznych  w zakresie elektrotechniki (nadany z wyróżnieniem),  Politechnika Gdańska  (1998),
 • Magister inż. elektrotechniki, Wydział Elektryczny, Politechnika Śląska (1986).

Zajmowane stanowiska:

 • Profesor Uczelni, Katedra Elektroenergetyki Okrętowej, Uniwersytet Morski w Gdyni (od 2020),
 • Adiunkt, Katedra Elektroenergetyki Okrętowej w Gdyni (1998 – 2020),
 • Asystent, Katedra Elektroenergetyki Okrętowej w Gdyni (1992 – 1998),
 • Asystent, Katedra Podstaw Elektrotechniki Teoretycznej, Politechnika Gdańska (1987 – 1992).

Pełnione funkcje:

 • Prodziekan Wydziału Elektrycznego ds. Naukowych i Studenckich (od 2021).

Tematyka badawcza:

 • Napędy elektrodynamiczne,
 • Pola sprzężone,
 • Teoria chaosu.

Aktywność naukowa, dydaktyczna oraz organizacyjna:

 • Autor i współautor ponad 100 publikacji w czasopismach naukowych, monografiach oraz recenzowanych materiałach konferencji naukowych,
 • Twórca laboratorium Komputerowego Wspomagania Projektowania w ramach programu RID
 • Promotor i recenzent ponad 80 prac magisterskich inżynierskich,
 • Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS,
 • Członek Komitetu Ogólnopolskiej  Olimpiady z elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji i informatyki EURO-ELEKTRA (od 2003),
 • Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).

Projekty badawcze:

 • Grant NCN Charakterystyki energii elektrycznej w okrętowych systemach elektroenergetycznych modelowanie I narzędzia analizy Nr rejestracyjny 2012/07/E/ST8/01688 nr umowy UMO-2012/07/E/ST8/01688 Akademia Morska w Gdyni, główny wykonawca.,
 • Umowa nr PBS1/A4/0/5/2012 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu badań stosowanych pt. „Szeregowy energetyczny filtr aktywny do integracji z prostownikami diodowymi” planowanie ścieżek przejść obiektu ruchomego w środowisku dynamicznym. Akademia Morska w Gdyni, główny wykonawca,
 • Projekt nr  N510 009 32/0681, decyzja nr 0681/T02/2007/32. Tytuł projektu: "Teoria i metody projektowania wielopulsowych prostowników diodowych z zastosowaniem trójfazowych dławików sprzężonych” Akademia Morska w Gdyni, główny wykonawca,
 • Superszybki zestykowy łącznik GTO-zestykowy o wielkiej zdolności wyłączalnej. Projekt badawczy MNiSzW (KBN), nr 8 T10A03814, 1998-2000. Politechnika Gdańska, wykonawca.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Indywidualna I-go stopnia Rektora UMG w Gdyni za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowo-badawcze, uzyskana w  2020,
 • Nagroda Indywidualna III-go stopnia Rektora UMG w Gdyni za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowo-badawcze, uzyskana w  2016,
 • Nagroda Indywidualna III-go stopnia Rektora UMG w Gdyni za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowo-badawcze, uzyskana w  2011,
 • Nagroda Indywidualna I-go stopnia Rektora UMG w Gdyni za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowo-badawcze, uzyskana w  1999,
 • Brązowy krzyż zasługi (2000),
 • Zasłużony Pracownik Morza (1999),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej 2009,
 • Medal za długoletnią służbę 2012,
 • Medal SEP-u za działalność naukową i dydaktyczną im. Profesora Stanisława Szpora.

 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

WE
21.04.2022
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 21.04.2022
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 21.04.2022