Prodziekan ds. Morskich i Promocji

Dr inż. Karol Korcz, prof. UMG


Wykształcenie:

 • Doktor nauk technicznych w dyscyplinie elektronika (2007)
 • Ukończone z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym na kierunku Elektronika i Telekomunikacja Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (1979-1984)

Doświadczenie zawodowe:

 • Uniwersytet Morski w Gdyni (poprzednio Akademia Morska w Gdyni oraz Wyższa Szkoła Morska w Gdyni) (od 1984; obecnie na stanowisku prof. UMG w grupie pracowników dydaktycznych)
 • Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP) w Warszawie, Departament Współpracy z Zagranicą; zatrudnienie na 0,25 etatu na stanowisku starszego specjalisty (2002-2006)
 • Texan Oil Tankers, Wielka Brytania, radiooficer (1993)
 • Idenul Shipping, Wielka Brytania, radiooficer (1994)
 • Beechwood Texan Oil Tankers, Wielka Brytania, radiooficer (1995)
 • Colt Ltd., Wielka Brytania, radiooficer/radioelektronik (1996)
 • Tamar Ltd., Wielka Brytania, radiooficer/radioelektronik (1997)

Pełnione funkcje w Uniwersytecie Morskim w Gdyni:

 • Prodziekan ds. Morskich i Promocji na Wydziale Elektrycznym (2019 - …)
 • Prodziekan ds. Studenckich na Wydziale Elektrycznym (1993-1999, 2005-2012)
 • Członek Senatu UMG (2012-2020)
 • Członek Senackiej Komisji ds. Morskich (2012-…)
 • Członek Rady Wydziału Elektrycznego (1993-1999, 2005-2020)
 • Przewodniczący Komisji ds. programów studiów dla kierunku elektronika i telekomunikacja (2019 - …)
 • Sekretarz Rady Nadzorczej SDK Uniwersytetu Morskiego w Gdyni sp. z o.o.  (2021 - …)
 • Członek Rady Naukowej WE UMG (2022-…)

Zainteresowania naukowe i zawodowe:

 • Radiokomunikacja morska, w szczególności zagadnienia dotyczące systemu GMDSS
 • Regulacje prawne, w tym międzynarodowe dotyczące radiokomunikacji morskiej
 • Implementacja koncepcji e-Navigation
 • Morska radiokomunikacja satelitarna

Aktywność naukowa, dydaktyczna oraz organizacyjna:

 • Autor lub współautor ponad 70 artykułów i komunikatów naukowych, w tym wielu w języku angielskim, 9 publikacji książkowych o charakterze dydaktycznym oraz współautor patentu Nr 195279
 • Opiekun ponad 80 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich (2 wyróżnionych w konkursach ogólnopolskich)
 • Egzaminator Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej (1990 - …)
 • Wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej (2001 - 2006)
 • Przewodniczący polskiej sekcji Podkomitetu Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) ds. radiokomunikacji, poszukiwań i ratownictwa - COMSAR (2005 – 2014)
 • Wiceprzewodniczącym polskiej sekcji Podkomitetu IMO ds. nawigacji, radiokomunikacji, poszukiwań i ratownictwa - NCSR (2014 - …)
 • Członek polskiej sekcji Podkomitetu NCSR (dawniej COMSAR) i Podkomitetu ds. czynnika ludzkiego, szkolenia i obowiązków wachtowych - HTW (dawniej STW) (2002 - …)
 • Członek polskiej sekcji Komitetu bezpieczeństwa na morzu IMO - MSC (2018 - …)
 • Competent Person  IMO (2016 - …)
 • Egzaminator Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej (2012 - …)
 • Ławnik Izby Morskiej w Gdańsku (2002 - …)
 • Ekspert delegacji polskiej uczestniczącej w obradach Podkomitetu IMO COMSAR i NCSR oraz Zgromadzenia Międzynarodowej Organizacji Ruchomej Łączności Satelitarnej (IMSO) (2002 - …)
 • Ekspert delegacji polskiej uczestniczącej w obradach Regionalnego porozumienia w sprawie służby radiokomunikacyjnej dla śródlądowych dróg wodnych (RAINWAT) (2002-2006)
 • Ekspert, opiniujący projekty ustaw, rozporządzeń oraz międzynarodowych dokumentów regulacyjnych w zakresie morskiej łączności radiowej, w szczególności systemu GMDSS, na rzecz ministerstwa odpowiedzialnego za gospodarkę morską oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) (1990 - …)
 • Członek XVII Kadencji Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków (PRS) (2022 - …)
 • Member of Scientific Programme Committee of the 15th Jubilee International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation TransNav 2023
 • Member of the International Programming Council of the TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (2023-2024)

Nagrody i wyróżnienia:

 • Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2015)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2008)
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2005)
 • Honorowa odznaka „Zasłużony Pracownik Morza” (1998)
 • Brązowy Krzyż Zasługi  (1996)
 • Brązowa odznaka  „Zasłużony Pracownik Morza” (1990)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (2010, 2012, 2016, 2017, 2018 i 2021)

 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

WE
15.04.2022
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 15.04.2022
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 25.11.2022