Elektroautomatyka Okrętowa

Kierunek: 

Elektrotechnika

Tryb: 

Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Absolwenci kierunku elektrotechnika są przygotowani zarówno do pracy na statkach morskich w charakterze oficerów elektroautomatyków, jak również do podejmowania zadań inżynierskich z zakresu elektrotechniki w przedsiębiorstwach pracujących na potrzeby gospodarki morskiej oraz regionu.

Absolwent studiów I stopnia kierunku elektrotechnika o profilu praktycznym (EAO I stopień) posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektryków i elektroautomatyków, projektantów, serwisantów i eksploatatorów układów, urządzeń i systemów elektrotechnicznych w zakładach produkcyjnych i usługowych, w szczególności związanych z gospodarką morską. Jednocześnie przy spełnieniu wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy, uzyskuje kwalifikacje uprawniające do pełnienia na statku morskim funkcji oficera elektroautomatyka, posiadając kompetencje zgodne z wymaganiami Konwencji STCW IMO na poziomie operacyjnym.
Absolwent studiów I stopnia kierunku elektrotechnika o profilu praktycznym posiada wiedzę i umiejętności w zakresie analizy, diagnostyki i projektowania prostych morskich i lądowych układów i systemów elektrotechnicznych, napędów elektrycznych, morskich systemów elektroenergetycznych, typowych okrętowych systemów elektrotechnicznych, w tym urządzeń elektronawigacyjnych, systemów łączności okrętowej i systemów chłodniczych, planowania, realizacji i analizy wyników eksperymentu, w tym wykonania niezbędnych pomiarów, mikroprocesorowych systemów sterowania oraz automatyzacji systemów okrętowych, projektowania układów do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz systemów kontrolno – pomiarowych, budowy i zasad eksploatacji statku, jako złożonego, wielowymiarowego obiektu technicznego, eksploatacji okrętowych układów i systemów elektrotechnicznych, w szczególności napędów elektrycznych i systemów elektroenergetycznych, eksploatacji systemów operacyjnych i informatycznych oraz zastosowań technologii cyfrowego przetwarzania sygnałów.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólne

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Język angielski
 3. Przedmiot humanistyczny 
 4. Umiejętności kierownicze i praca w zespołach
 5. Własność intelektualna i prawo pracy
 6. Ceremoniał morski 

Przedmioty podstawowe

 1. Matematyka
 2. Fizyka
 3. Informatyka
 4. Inżynieria materiałowa
 5. Geometria  i grafika inżynierska
 6. Metody numeryczne

Przedmioty kierunkowe 

 1. Podstawy elektrotechniki
 2. Teoria pola elektromagnetycznego
 3. Metrologia
 4. Maszyny elektryczne
 5. Elektronika i energoelektronika
 6. Elektroenergetyka
 7. Technika mikroprocesorowa
 8. Aparaty i urządzenia elektryczne
 9. Podstawy automatyki
 10. Mechanika i mechatronika
 11. Technika wysokich napięć 
 12. Technika cyfrowa
 13. Automatyzacja systemów energetycznych
 14. Sterowniki programowalne
 15. Wizualizacja procesów sterowania
 16. Sieci komputerowe
 17. Technika iskrobezpieczeństwa
 18. Budowa i teoria okrętu
 19. Ergonomia i bezpieczeństwo pracy na statku
 20. Układy kondycjonowania energii elektrycznej
 21. Seminarium dyplomowe

Przedmioty  specjalistyczne

 1. Elektryczne zautomatyzowane napędy okrętowe 
 2. Elektroenergetyka okrętowa
 3. Urządzenia i układy automatyki
 4. Automatyzacja systemów energetycznych
 5. Okrętowe urządzenia pokładowe
 6. Urządzenia elektronawigacyjne
 7. Urządzenia łączności okrętowej
 8. Eksploatacja okrętowych urządzeń elektrycznych
 9. Okrętowe systemy kontrolno pomiarowe
 10. Siłownie okrętowe i mechanizmy pomocnicze
 11. Chłodnictwo, wentylacja i klimatyzacja
 12. Praktyka warsztatowa mechaniczna
 13. Dowodzenie siłownią okrętową
 14. Ochrona środowiska morskiego
 15. Praktyka morska
 16. Praca dyplomowa 
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 22.05.2019
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 30.12.2022