Elektronika Morska

Kierunek: 

Elektronika i Telekomunikacja

Tryb: 

Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Absolwenci kierunku elektronika i telekomunikacja są przygotowani zarówno do pracy na statkach morskich w charakterze oficerów radioelektroników, jak również do podejmowania zadań inżynierskich z zakresu elektroniki i telekomunikacji w przedsiębiorstwach pracujących na potrzeby gospodarki morskiej oraz regionu.

Absolwent studiów I stopnia kierunku elektronika i telekomunikacja o profilu praktycznym (EM I stopień) posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektroników, projektantów układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych w zakładach produkcyjnych i usługowych. Jednocześnie przy spełnieniu wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie świadectw operatorów urządzeń radiowych, uzyskuje kwalifikacje uprawniające do pełnienia na statku morskim funkcji oficera radioelektronika drugiej klasy, posiadając kompetencje zgodne z wymaganiami Konwencji STCW IMO na poziomie operacyjnym.
Absolwent studiów I stopnia kierunku Elektronika i telekomunikacja o profilu praktycznym posiada wiedzę i umiejętności w zakresie analizy i projektowania analogowych układów elektronicznych, w tym układów mikrofalowych, również analizy i syntezy układów i systemów cyfrowych oraz mikroprocesorowych. Posiada także wiedzę i umiejętności  w zakresie modelowania i komputerowej analizy układów elektronicznych, projektowania i eksploatacji morskich i lądowych urządzeń radiokomunikacyjnych, projektowania i eksploatacji sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych, projektowania i eksploatacji morskich i lądowych systemów radiokomunikacyjnych, analizy i projektowania mikroprocesorowych systemów sterowania oraz automatyzacji systemów okrętowych, projektowania układów do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz systemów kontrolno – pomiarowych, eksploatacji systemów operacyjnych i informatycznych, zastosowań technologii cyfrowego przetwarzania sygnałów, projektowania i eksploatacji systemów antenowych a także eksploatacji urządzeń elektronawigacyjnych i radionawigacyjnych.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólne

 1. Język angielski 
 2. Wychowanie fizyczne
 3. Własność intelektualna i prawo pracy 
 4. Przedmiot humanistyczny 
 5. Umiejętności kierownicze i praca w zespołach 
 6. Technologia informacyjna
 7. Ceremoniał morski

Przedmioty podstawowe

 1. Matematyka
 2. Probabilistyka i procesy losowe
 3. Fizyka
 4. Teoria pola elektromagnetycznego
 5. Metodyka programowania
 6. Techniki obliczeniowe
 7. Symulacje komputerowe

Przedmioty kierunkowe

 1. Podstawy elektrotechniki 
 2. Inżynieria materiałowa 
 3. Projektowanie i konstrukcja urządzeń
 4. Elementy półprzewodnikowe
 5. Optoelektronika
 6. Analogowe układy elektroniczne
 7. Technika mikrofalowa
 8. Metrologia 
 9. Technika cyfrowa 
 10. Technika mikroprocesorowa
 11. Zaawansowane metody programowania
 12. Podstawy przetwarzania sygnałów
 13. Podstawy telekomunikacji
 14. Systemy i sieci telekomunikacyjne 
 15. Anteny i propagacja fal
 16. Technika radiowa
 17. Systemy operacyjne
 18. Sieci komputerowe 
 19. Podstawy automatyki 
 20. Grafika inżynierska
 21. Budowa i teoria okrętu 
 22. Ergonomia i bezpieczeństwo pracy na statku 
 23. Seminarium dyplomowe

Przedmioty specjalistyczne

 1. Praca dyplomowa 
 2. Systemy radiokomunikacji morskiej
 3. Mikroelektronika
 4. Półprzewodnikowe przyrządy mocy
 5. Zasilanie urządzeń elektronicznych
 6. Okrętowe systemy kontrolno pomiarowe 
 7. Systemy radiokomunikacji ruchomej
 8. Urządzenia radiokomunikacyjne
 9. Przepisy radiokomunikacyjne
 10. Technika b.w.cz.
 11. Automatyzacja okrętowych systemów energet.
 12. Morskie systemy i urządzenia nawigacyjne 
 13. Urządzenia elektronawigacyjne 
 14. Ochrona środowiska morskiego
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 25.01.2019
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 30.12.2022