Administracja i Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych

Kierunek: 

Elektronika i Telekomunikacja

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

II

 


Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Elektronika i Telekomunikacja o specjalności Administracja i Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektroników, projektantów układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych, programistów, konstruktorów urządzeń elektronicznych w zakładach produkcyjnych i usługowych oraz nauczycieli akademickich lub pracowników naukowo–badawczych. Posiadają dodatkowo kwalifikacje w zakresie administracji systemów i sieci teleinformatycznych oraz elektronicznych.Istotne informacje ze względu na kształcenie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja: 

 • zalety studiowania na Wydziale Elektrycznym:

  • kameralna atmosfera,

   • łatwy dostęp studenta do wykładowcy, dziekanatu, dziekanów,

   • student nie jest anonimowy,

  • zajęcia w dużym stopniu mają charakter praktyczny,

  • studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji naukowych, samorządowych, sportowych, a nawet artystycznych,

  • absolwenci bez trudu znajdują dobrze płatną pracę,

  • wysokie stypendia dla najlepszych studentów - nawet do 1700 zł,

  • udział studentów w badaniach naukowych i pisaniu publikacji naukowych,

  • co roku, za wybitne osiągnięcia, studenci i doktoranci WE zdobywają stypendia MEiN, MI, Marszałka Województwa Pomorskiego i inne,

  • studia na Wydziale Elektrycznym są ciekawe i dobrze przygotowują do zawodu, ale wymagają dużego zaangażowania,

  • w czasie studiów można przeżyć ciekawą przygodę,

 • wybór specjalności następuje w trakcie pierwszego semestru studiów.Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólne

 1. Język angielski

 2. Przedmiot humanistyczny I

 3. Podstawy przedsiębiorczości

 4. Przedmiot humanistyczny II

 5. Matematyka II

 6. Metody numeryczne

 7. Metody optymalizacji

Przedmioty kierunkowe

 1. Elementy i układy optoelektroniczne

 2. Detektory podczerwieni

 3. Programowalne układy cyfrowe

 4. Diagnostyka i niezawodność

 5. Kompatybilność elektromagnetyczna

 6. Systemy baz danych

 7. Systemy inteligencji obliczeniowej

 8. Infrastruktura sieci teleinformatycznych

 9. Układy mikrofalowe w systemach radiokomunikacyjnych

 10. Modelowanie elementów i układów elektronicznych

 11. Implementacje systemów Internetu Rzeczy

 12. Inteligentne systemy elektroniczne

 13. Seminarium dyplomowe

Przedmioty specjalistyczne

 1. Praca dyplomowa

 2. Bezpieczeństwo sieci komputerowych

 3. Administracja i utrzymanie usług internetowych

 4. Podstawy kryptografii

 5. Administracja systemami informatycznymi

 6. Testy bezpieczeństwa systemów informatycznych

 7. Przechowywanie i retencja danych

 8. Administrowanie systemami radiokomunikacyjnymi

 9. Techniki wirtualizacji

 10. Prawo i odpowiedzialność zawodowa

 11. Programowanie usług i aplikacji internetowych

 12. Bezpieczeństwo aplikacji internetowych

Wprowadzenie:
P.Kaczorek 25.01.2019
Ostatnia modyfikacja:
A.Muc 28.06.2023