Elektronika i Automatyka Morska

Kierunek: 

Elektronika i Telekomunikacja

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

II

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Elektronika i Telekomunikacja o profilu ogólnoakademickim posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektroników, projektantów układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych, programistów, konstruktorów urządzeń elektronicznych w zakładach produkcyjnych i usługowych oraz nauczycieli akademickich lub pracowników działów B+R.

Po spełnieniu wymagań określonych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa absolwenci studiów II stopnia kierunku Elektronika i Telekomunikacja mogą uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej.

Efekty uczenia się, prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich, realizowane są poprzez projekty, zajęcia laboratoryjne, w trakcie wykonywania prac dyplomowych, które mają – w większości przypadków – charakter projektów inżynierskich. Na podkreślenie zasługuje bogata baza laboratoryjna będąca
na wyposażeniu Wydziału, która umożliwia studentom zdobywanie praktycznych umiejętności inżynierskich na nowoczesnych symulatorach i rzeczywistych instalacjach przemysłowych.

Program studiów realizuje cele kształcenia i zapewnia efekty uczenia się pozwalające na uzyskanie przez absolwentów wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Oprócz wiedzy teoretycznej uzyskują również specjalistyczne umiejętności praktyczne, które zdobywają na zajęciach laboratoryjnych.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólne i podstawowe

 1. Język angielski
 2. Przedmiot humanistyczny I
 3. Podstawy przedsiębiorczości
 4. Przedmiot humanistyczny II
 5. Matematyka II
 6. Metody numeryczne
 7. Metody optymalizacji

Przedmioty kierunkowe

 1. Elementy i układy optoelektroniczne
 2. Detektory podczerwieni
 3. Programowalne układy cyfrowe
 4. Diagnostyka i niezawodność
 5. Kompatybilność elektromagnetyczna
 6. Systemy baz danych
 7. Systemy inteligencji obliczeniowej
 8. Infrastruktura sieci teleinformatycznych
 9. Układy mikrofalowe w systemach radiokomunikacyjnych
 10. Modelowanie elementów i układów elektronicznych
 11. Implementacje systemów Internetu Rzeczy
 12. Inteligentne systemy elektroniczne
 13. Seminarium dyplomowe

Przedmioty specjalistyczne

 1. Praca dyplomowa
 2. Maszyny elektryczne
 3. Elektryczne  zautomatyzowane napędy okrętowe
 4. Energoelektronika
 5. Siłownie okrętowe i mechanizmy pomocnicze
 6. Chłodnictwo, wentylacja i klimatyzacja okrętowa
 7. Elektroenergetyka okrętowa
 8. Aparaty i urządzenia elektryczne
 9. Technika wysokich napięć
 10. Sterowniki programowalne
 11. Okrętowe urządzenia pokładowe
 12. Eksploatacja okrętowych urządzeń  elektrycznych
 13. Podstawy elektrotechniki II
 14. Dowodzenie siłownią okrętową
 15. Miernictwo wielkości nieelektrycznych
Wprowadzenie:
K.Detka 19.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 29.12.2022