Systemy i Sieci Teleinformatyczne

Kierunek: 

Elektronika i Telekomunikacja

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

 


Zapisz się na studia korzystając z Elektronicznego Systemu Rekrutacji!


Celem kształcenia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: analizy i projektowania analogowych układów elektronicznych, układów mikrofalowych, mikroprocesorowych systemów sterowania, analizy i syntezy układów i systemów cyfrowych oraz mikroprocesorowych, modelowania i komputerowej analizy układów elektronicznych, projektowania i eksploatacji urządzeń radiokomunikacyjnych, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, systemów radiokomunikacyjnych, projektowania układów do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz systemów kontrolno-pomiarowych, eksploatacji systemów operacyjnych i informatycznych, zastosowań technologii cyfrowego przetwarzania sygnałów, jak również projektowania i eksploatacji systemów antenowych, a także eksploatacji urządzeń elektronawigacyjnych i radionawigacyjnych.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Elektronika i Telekomunikacja są przygotowani zarówno do pracy na statkach morskich w charakterze oficerów radioelektroników czy elektroników, jak również do podejmowania zadań inżynierskich z zakresu elektroniki i telekomunikacji w przedsiębiorstwach pracujących na potrzeby gospodarki morskiej oraz regionu.

Absolwent specjalności Systemy i Sieci Teleinformatyczne posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektroników, projektantów systemów elektronicznych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych w zakładach produkcyjnych i usługowych.Istotne informacje ze względu na kształcenie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja: 

 • zalety studiowania na Wydziale Elektrycznym:

  • kameralna atmosfera,

   • łatwy dostęp studenta do wykładowcy, dziekanatu, dziekanów,

   • student nie jest anonimowy,

  • zajęcia w dużym stopniu mają charakter praktyczny,

  • studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji naukowych, samorządowych, sportowych, a nawet artystycznych,

  • absolwenci bez trudu znajdują dobrze płatną pracę na lądzie lub na morzu,

  • wysokie stypendia dla najlepszych studentów - nawet do 1700 zł,

  • udział studentów w badaniach naukowych i pisaniu publikacji naukowych,

  • co roku, za wybitne osiągnięcia, studenci i doktoranci WE zdobywają stypendia MEiN, MI, Marszałka Województwa Pomorskiego i inne,

  • studia na Wydziale Elektrycznym są ciekawe i dobrze przygotowują do zawodu, ale wymagają dużego zaangażowania,

  • w czasie studiów można przeżyć ciekawą przygodę, zwłaszcza w trakcie praktyk morskich,

 • wybór specjalności następuje w trakcie trzeciego semestru studiów,

 • po ukończeniu studiów inżynierskich można kontynuować studia magisterskie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja oraz Systemy TeleinformatyczneWykaz przedmiotów

Przedmioty ogólne

 1. Język angielski

 2. Wychowanie fizyczne

 3. Własność intelektualna i prawo pracy 

 4. Przedmiot humanistyczny 

 5. Umiejętności kierownicze i praca w zespołach

 6. Technologia informacyjna

 7. Ceremoniał morski

Przedmioty podstawowe

 1. Matematyka

 2. Probabilistyka i procesy losowe

 3. Fizyka 

 4. Teoria pola elektromagnetycznego

 5. Metodyka programowania

 6. Techniki obliczeniowe

 7. Symulacje komputerowe

Przedmioty kierunkowe

 1. Podstawy elektrotechniki

 2. Inżynieria materiałowa

 3. Projektowanie i konstrukcja urządzeń

 4. Elementy półprzewodnikowe

 5. Optoelektronika

 6. Analogowe układy elektroniczne

 7. Technika mikrofalowa

 8. Metrologia

 9. Technika cyfrowa

 10. Technika mikroprocesorowa

 11. Zaawansowane metody programowania

 12. Podstawy przetwarzania sygnałów

 13. Podstawy telekomunikacji

 14. Systemy i sieci telekomunikacyjne 

 15. Anteny i propagacja fal

 16. Technika radiowa

 17. Systemy operacyjne

 18. Sieci komputerowe

 19. Podstawy automatyki

 20. Grafika inżynierska

 21. Budowa i teoria okrętu

 22. Ergonomia i bezpieczeństwo pracy na statku

 23. Seminarium dyplomowe

Przedmioty specjalistyczne

 1. Praca dyplomowa 

 2. Technologie rozległych sieci komputerowych

 3. Projektowanie sieci radiokomunikacyjnych

 4. Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji

 5. Filtry cyfrowe i procesory sygnałowe

 6. Bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych

 7. Elementy i układy b.w.cz.

 8. Technika światłowodowa

 9. Zasilanie urządzeń teleinformatycznych

 10. Teoria systemów informacyjnych

 11. Systemy i sieci radiokomunikacji ruchomej

 12. Programowanie urządzeń mobilnych

 13. Systemy radiokomunikacji satelitarnej

 14. Modulacja cyfrowa i kodowanie

 15. Technika nadawania i odbioru radiowego

 16. Oprogramowanie systemów pomiarowych

 17. Morskie systemy komunikacyjne

 18. Systemy i urządzenia nawigacyjne

 19. Praktyka

Wprowadzenie:
K.Detka 19.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Muc 28.06.2023