Komputerowe Systemy Sterowania

Kierunek: 

Elektrotechnika

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Absolwenci kierunku elektrotechnika są przygotowani zarówno do pracy na statkach morskich w charakterze oficerów elektroautomatyków, jak również do podejmowania zadań inżynierskich z zakresu elektrotechniki w przedsiębiorstwach pracujących na potrzeby gospodarki morskiej oraz regionu.

Absolwent studiów I stopnia kierunku elektrotechnika o profilu ogólnoakademickim (KSS I stopień) posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektryków i elektroautomatyków, projektantów, serwisantów i eksploatatorów układów, urządzeń i systemów elektrotechnicznych w zakładach produkcyjnych i usługowych, w szczególności związanych z gospodarką morską.
Absolwent kierunku elektrotechnika o profilu ogólnoakademickim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie analizy, diagnostyki i projektowania układów i systemów elektrotechnicznych, mikroprocesorowych systemów sterowania oraz automatyzacji systemów elektrotechnicznych, elektrycznych napędów okrętowych, analizy i diagnostyki typowych systemów elektrotechnicznych, planowania, realizacji i analizy wyników eksperymentu, w tym wykonania niezbędnych pomiarów, projektowania układów do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz systemów kontrolno – pomiarowych, eksploatacji układów i systemów elektrotechnicznych, w szczególności napędów elektrycznych i systemów elektroenergetycznych, eksploatacji systemów operacyjnych i informatycznych, podstaw programowania i projektowania układów cyfrowych, w tym układów mikroprocesorowych oraz zastosowań technologii cyfrowego przetwarzania sygnałów.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólne

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Język angielski
 3. Przedmiot humanistyczny 
 4. Umiejętności kierownicze i praca w zespołach
 5. Własność intelektualna i prawo pracy
 6. Ceremoniał morski 

Przedmioty podstawowe

 1. Matematyka
 2. Fizyka
 3. Informatyka
 4. Inżynieria materiałowa
 5. Geometria  i grafika inżynierska
 6. Metody numeryczne

Przedmioty kierunkowe 

 1. Podstawy elektrotechniki
 2. Teoria pola elektromagnetycznego
 3. Metrologia
 4. Maszyny elektryczne
 5. Elektronika i energoelektronika
 6. Elektroenergetyka
 7. Technika mikroprocesorowa
 8. Aparaty i urządzenia elektryczne
 9. Podstawy automatyki
 10. Mechanika i mechatronika
 11. Technika wysokich napięć 
 12. Technika cyfrowa
 13. Automatyzacja systemów energetycznych
 14. Sterowniki programowalne
 15. Wizualizacja procesów sterowania
 16. Sieci komputerowe
 17. Technika iskrobezpieczeństwa
 18. Budowa i teoria okrętu
 19. Ergonomia i bezpieczeństwo pracy na statku
 20. Układy kondycjonowania energii elektrycznej
 21. Seminarium dyplomowe

Przedmioty  specjalistyczne

 1. Energoelektronika
 2. Napęd elektryczny
 3. Programowanie komputerów
 4. Komputerowe wspomaganie obliczeń inzynierskich
 5. Przetwarzanie i przesyłanie sygnałów
 6. Systemy kontrolno pomiarowe
 7. Inżynieria sterowania  ukł. przekształnikowymi
 8. Komputerowe sieci przemysłowe
 9. Komputerowe systemy operacyjne
 10. Cyfrowe układy sterowania
 11. Mikroprocesorowe układy pomiarowe
 12. Urządzenia i układy automatyki
 13. Systemy łączności cyfrowej
 14. Technika przeciwdziałania zakłóceniom
 15. Ochrona środowiska
 16. Siłownie okrętowe
 17. Okrętowe sieci elektroenergetyczne 
 18. Praca dyplomowa
 19. Praktyka
Wprowadzenie:
K.Detka 19.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 30.12.2022