Analiza wyników pomiarowych w elektrotechnice w środowisku Mathcad - Laboratorium

Analiza wyników pomiarowych w elektrotechnice w środowisku Mathcad - Laboratorium

Celem każdego ćwiczenia w laboratorium Metrologii (C252) jest pomiar wartości pewnych wielkości, a następnie obliczenie, na podstawie otrzymanych wyników, wartości wielkości badanej. Rezultatem końcowym badań jest nie tylko otrzymany wynik. Nie mniej ważne jest dokonanie oceny dokładności pomiaru oraz opracowanie wniosków końcowych. We wnioskach należy odpowiedzieć na pytanie: czy to, co zostało zmierzone ma sens i co z tego wynika? W trakcie zajęć studenci zapoznają się z: właściwościami przyrządów pomiarowych analogowych i cyfrowych, metodami pomiarów wielkości elektrycznych, zasadami łączenia obwodów na podstawie schematów elektrycznych, procedurami wzorcowania układów pomiarowych, metodyką oceny niepewności wyników pomiarowych, zasadami opracowania wyników pomiarowych.

Analiza wyników pomiarowych w elektrotechnice w środowisku Mathcad - Laboratorium
Analiza wyników pomiarowych w elektrotechnice w środowisku Mathcad - Laboratorium

Analiza wyników pomiarowych w elektrotechnice w środowisku Mathcad - Laboratorium

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

WE
29.10.2019
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 29.10.2019
Ostatnia modyfikacja:
P.Golik 06.11.2023