Laboratorium Systemów Wbudowanych

Laboratorium Systemów Wbudowanych - zadania do wykonania w laboratorium dotyczą tworzenia softwarowych projektów dla małych systemów czasu rzeczywistego (RTOS) opartych na mikrokontrolerze. W projektowanych systemach mikrokontroler komunikuje się z wybranymi urządzeniami zewnętrznymi (pamięć, zegar czasu rzeczywistego, termometr cyfrowy, potencjometr cyfrowy) po magistralach (SPI, I2C, 1-wire, CAN, Ethernet lub po łączu radiowym w paśmie 1800MHz). Zadanie obejmuje napisanie programu, sprawdzenie go w trybie symulacji środowiskowych i uruchomienie w dostarczonym zestawie ewaluacyjnym). Projekty są pisane w języku C i kompilowane za pomocą AVR GCC w środowisku AVR Studio

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

WE
29.10.2019
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 29.10.2019
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 10.11.2019