Laboratorium Systemów Radiokomunikacji Ruchomej

Laboratorium Systemów Radiokomunikacji Ruchomej jest wyposażone w nowoczesny system radiokomunikacji ruchomej PMR (ang. Professional Mobile Radio). Składa się on z dwóch stacji bazowych - multisystemowej platformy BS422 firmy Damm Cellular, obsługującej 4 różne systemy PMR, w tym 3 w pełni cyfrowe: TETRA, TEDS, DMR oraz tradycyjne radio analogowe.

Stacja bazowa BS422 firmy Damm Cellular, obsługująca - jednocześnie i na bazie wspólnej platformy sprzętowej, z wykorzystaniem technologii SDR (radio definiowane programowo, ang. Software Defined Radio) - cztery różne systemy radiokomunikacji ruchomej, w tym trzy w pełni cyfrowe: system TETRA, TEDS (rozszerzenie systemu TETRA do przyśpieszonej transmisji danych) system DMR oraz tradycyjne radio analogowe (to ostatnie jest dla zachowania kompatybilności ze starymi systemami radia dyspozytorskiego oraz dla ułatwienia migracji do systemów cyfrowych). Wszystkie wymienione systemy należą do kategorii PMR (ang. Professional Mobile Radio) i są wykorzystywane przez służby bezpieczeństwa publicznego (pogotowie ratunkowe, policja, straż pożarna) oraz firmy, głównie związane z transportem, jak porty morskie, komunikacja miejska, służby utrzymania lotnisk i autostrad, ale też inne, działające na dużych obszarach, np. kopalnie odkrywkowe, służby leśne itp. Rozwiązanie firmy Damm jest pod wieloma względami nowatorskie, jest m.in. jednym z pierwszych wdrożeń techniki SDR do infrastruktury sieciowej systemów PMR w seryjnej produkcji. Platforma BS422 ma również szeroki wybór bram programowych i sprzętowych, umożliwiających m.in. zdalne zarządzanie siecią, podłączenie wirtualnej konsoli dyspozytorskiej (w postaci komputera PC), połączenia pomiędzy terminalami mobilnymi a siecią telefoniczną VoIP oraz - przez punkt dostępowy WiFi - smartfonami.

W laboratorium zostały zainstalowane 2 identyczne stacje bazowe BS422, dzięki czemu na ćwiczeniach można projektować, konfigurować i testować różne rozwiązania sieci PMR, od najprostszych jednosystemowych, do hybrydowych lub typu simulcast.

Laboratorium zostało wyposażone w 6 stanowisk, na każdym z nich znajdują się 4 terminale przewoźne (2 terminale TETRA/TEDS i 2 DMR), 2 smartfony, telefon VoIP oraz komputer PC z niezbędnym oprogramowaniem - a w tym programy do konfigurowania terminali TETRA i DMR, zarządzania siecią TETRA/TEDS/DMR i bramami sprzętowymi oraz konsola dyspozytorska, umożliwiająca prowadzenie łączności głosowej z terminalami, wysyłanie i odbieranie SDS (jest to odpowiednik SMS w systemach PMR) oraz zdalne zarządzanie terminalami ruchomymi i śledzenie terminali ruchomych na mapie (terminale mogą wysyłać raporty pozycyjne).

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

WE
29.10.2019
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 29.10.2019
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 21.11.2019