Laboratorium Systemów Pomiarowo-Kontrolnych

Celem laboratorium (F-309 / F-310) jest zaznajomienie studentów z zasadami realizacji torów pomiarowych, współpracujących z czujnikami i przetwornikami wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, opartych na układach mikroprocesorowych. Funkcje pomiarowe toru, opisane za pomocą modelu matematycznego, są realizowane po części sprzętowo (akwizycja sygnałów), zgodnie z charakterystyką obwodów wejściowych (czujniki, przetworniki, dzielniki, filtry antyaliasingowe, itd.) oraz programowo (część estymacyjna toru pomiarowego) w oprogramowaniu mikroprocesora (po przetworzeniu w przetworniku analogowo-cyfrowym sygnałów niosących informacje pomiarowe na ich cyfrowe reprezentacje). Oprogramowanie staje się integralną częścią toru pomiarowego, formującą na jego wypadkową charakterystykę przetwarzania. W zajęciach wykorzystywane są zestawy uruchomieniowe LPC2478 OEM Board and QVGA Base Board (Embedded Artists), oparte na procesorach LPC2478  (NXP Semiconductors) (ARM7TDMI-S CPU core). Studenci w trakcie zajęć: zapoznają się z zasobami i właściwościami zastosowanego mikroprocesora, realizują tor pomiarowy o zadanej konfiguracji i charakterystyce, z zadaniem jego podziału na część akwizycyjną i estymacyjną, projektują oprogramowanie zapewniające współpracę części estymacyjnej toru z jego częścią akwizycyjną oraz realizujące zasadnicze funkcje cyfrowego przetwarzania danych, a także funkcje obsługi interfejsu użytkownika, w tym indykacji wyników, ich archiwizacji i przesyłania, jak również generacji sygnałów wykorzystywanych w sterowaniu. realizują procedury wzorcowania toru, dokonują oceny charakterystyk pomiarowych opracowanego toru pomiarowego. W laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne w zakresie przedmiotu Mikroprocesorowe układy pomiarowe oraz badania naukowe, a także pracownie problemowe i dyplomowe).

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

WE
08.11.2019
Wprowadzenie:
P.Golik 08.11.2019
Ostatnia modyfikacja:
P.Golik 08.11.2019