Laboratorium Komputerowych Systemów Pomiarowych

Laboratorium Komputerowych Systemów Pomiarowych (C253/F309/F310) (Mikroprocesorowe układy pomiarowe). celem laboratorium jest zaznajomienie studentów z zasadami realizacji torów pomiarowych, współpracujących z czujnikami i przetwornikami wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, opartych na układach mikroprocesorowych. Funkcje pomiarowe toru, opisane za pomocą modelu matematycznego, są realizowane po części sprzętowo (akwizycja sygnałów), zgodnie z charakterystyką obwodów wejściowych (czujniki, przetworniki, dzielniki, filtry antyaliasingowe, itd.) oraz programowo (część estymacyjna toru pomiarowego) w oprogramowaniu mikroprocesora (po przetworzeniu w przetworniku analogowo-cyfrowym sygnałów niosących informacje pomiarowe na ich cyfrowe reprezentacje). Oprogramowanie staje się integralną częścią toru pomiarowego, formującą na jego wypadkową charakterystykę przetwarzania. W zajęciach wykorzystywane są zestawy uruchomieniowe, oparte na procesorach 80C552 (Intel), MSP430C169 (Texas Instruments) oraz MSP430G2553 (Texas Instruments). Studenci w trakcie zajęć: zapoznają się z zasobami i właściwościami zastosowanego mikroprocesora, realizują tor pomiarowy o zadanej konfiguracji i charakterystyce, z zadaniem jego podziału na część akwizycyjną i estymacyjną, projektują oprogramowanie zapewniające współpracę części estymacyjnej toru z jego częścią akwizycyjną oraz realizujące zasadnicze funkcje cyfrowego przetwarzania danych, a także funkcje obsługi interfejsu użytkownika, w tym indykacji wyników, ich archiwizacji i przesyłania, jak również generacji sygnałów wykorzystywanych w sterowaniu, realizują procedury wzorcowania toru, dokonują oceny charakterystyk pomiarowych opracowanego toru pomiarowego. W laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne w zakresie przedmiotu Mikroprocesorowe układy pomiarowe.

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

WE
29.10.2019
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 29.10.2019
Ostatnia modyfikacja:
P.Golik 08.11.2019