Laboratorium Jakości Energii Elektrycznej

Rozdzielnica, analizator / estymator, kalibrator

Laboratorium Jakości Energii Elektrycznej (C54/C20/C210) poświęcone jest zagadnieniom poprawy tej jakości oraz metodom opisu i pomiaru jej parametrów. W ramach laboratorium studenci nabywają praktycznych umiejętności oceny jakości energii elektrycznej, znajomości obowiązujących norm oraz posługiwania się typowymi narzędziami cyfrowego przetwarzania sygnałów, stosowanymi w pomiarach charakterystyk energii elektrycznej. Dodatkowo, aparatura pomiarowa stosowana w laboratorium wykorzystywana jest w badaniach naukowych pracowników Katedry Elektroenergetyki Okrętowej. Ćwiczenia w laboratorium są prowadzone w formie gry, w której prowadzący jest jednocześnie klientem i konsultantem w zakresie jakości energii elektrycznej, a studenci są ekspertami, których zadaniem jest przygotowanie ekspertyzy dotyczącej jakości energii elektrycznej dla wybranych konfiguracji mikrosieci klienta.

Rozdzielnica, analizator / estymator, kalibrator
Rozdzielnica, analizator / estymator, kalibrator

Rozdzielnica, analizator / estymator, kalibrator

Program Mathcad (obróbka danych)
Program Mathcad (obróbka danych)

Program Mathcad (obróbka danych)

Rejestracja danych
Rejestracja danych

Rejestracja danych

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

WE
08.11.2019
Wprowadzenie:
P.Golik 08.11.2019
Ostatnia modyfikacja:
P.Golik 08.11.2019