Laboratorium Inżynierii Materiałowej

Stanowisko do pomiarów mocy strat i rozdziału strat w ferromagnetykach

Laboratorium Inżynierii Materiałowej (C210) umożliwia pomiary właściwości elektrycznych materiałów elektroizolacyjnych oraz pomiar strat materiałów magnetycznych metodą oscyloskopową. Ćwiczenia realizowane w ramach tego laboratorium stanowią uzupełnienie wykładów z przedmiotu Inżynieria Materiałowa, będącego tzw. przedmiotem konwencyjnym STCW. Zajęcia w laboratorium są prowadzone dla studentów pierwszego stopnia studiów kierunku Elektrotechnika, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Stanowisko do pomiarów mocy strat i rozdziału strat w ferromagnetykach
Stanowisko do pomiarów mocy strat i rozdziału strat w ferromagnetykach

Stanowisko do pomiarów mocy strat i rozdziału strat w ferromagnetykach

Stanowisko do pomiarów przenikalności elektrycznej i tgD
Stanowisko do pomiarów przenikalności elektrycznej i tgD

Stanowisko do pomiarów przenikalności elektrycznej i tgD

Stanowisko do pomiarów wytrzymałości elektrycznej doraźnej i jednominutowej
Stanowisko do pomiarów wytrzymałości elektrycznej doraźnej i jednominutowej

Stanowisko do pomiarów wytrzymałości elektrycznej doraźnej i jednominutowej

Stanowisko do pomiarów rezystywności skrośnej i powierzchniowej dielektryków stałych
Stanowisko do pomiarów rezystywności skrośnej i powierzchniowej dielektryków stałych

Stanowisko do pomiarów rezystywności skrośnej i powierzchniowej dielektryków stałych

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

WE
29.10.2019
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 29.10.2019
Ostatnia modyfikacja:
P.Golik 08.11.2019