Laboratorium Aparatów Elektrycznych

Stanowisko do badania wyłącznika nadprądowego SACE

Laboratorium Aparatów Elektrycznych znajduje się w pomieszczeniu C20. W pomieszczeniu tym na stanowiskach dydaktycznych i badawczych umieszczono szereg elementów elektrycznych systemów i instalacji elektrycznych. Trudno wymienić wszystkie aparaty i urządzenia, więc skupię się na kilku najbardziej reprezentatywnych. Stanowisko badawcze i dydaktyczne: wciągarki okrętowej, wyłączników nadprądowych SACE, DS., S-101, przekładników prądowych, zabezpieczeń różnicowych, upływnościowych, termicznych, źródeł światła itp. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest prowadzenie szeregu wydzielonych ćwiczeń laboratoryjnych oraz dokonywanie badań naukowych na rzeczywistych stanowiskach. W ramach ćwiczeń realizowane jest podstawowe spektrum informacyjno - manualne dotyczące wiadomości i umiejętności elektryka okrętowego i nie tylko. Z punktu widzenia badawczego laboratorium jest obiektem umożliwiającym badanie aparatów rzeczywistych występujących w systemie elektroenergetycznym. Przykładem takich badań to między innymi: badanie różnych typów zabezpieczeń silnikowych, badanie układów kompensacji mocy biernej, badanie układów wyzwalaczy wyłączników nadprądowych.

Stanowisko do badania wyłącznika nadprądowego SACE
Stanowisko do badania wyłącznika nadprądowego SACE

Stanowisko do badania wyłącznika nadprądowego SACE

Stanowisko do badania źródeł światła
Stanowisko do badania źródeł światła

Stanowisko do badania źródeł światła

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

WE
07.11.2019
Wprowadzenie:
P.Golik 07.11.2019
Ostatnia modyfikacja:
P.Golik 08.11.2019