dr hab. inż. Andrzej BORYS, prof. UMG

tel: +48 58 55-86-259
e-mail: a.borysatwe.am.gdynia.pl

 • Ukończył z wyróżnieniem Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej w roku 1974 na specjalności Elektronika Ciała Stałego.
 • W roku 1975 odbywał jednoroczną służbę wojskową w Szkole Oficerów Rezerwy.
 • Uzyskał dyplom doktora nauk technicznych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej w roku 1980 na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. Analiza zniekształceń nieliniowych w filtrze z pojedynczym elementem aktywnym z wykorzystaniem szeregów Volterry.
 • W roku 2008 uzyskał dyplom doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Analiza i synteza nieliniowych układów i systemów telekomunikacyjnych z wykorzystaniem ciągłego i dyskretnego szeregu Volterry.
 • W latach 1974-2014, z krótszymi lub dłuższymi przerwami, był nauczycielem akademickim na obecnym Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (d. Akademii Techniczno-Rolniczej) w Bydgoszczy. Od listopada 2014 jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Telekomunikacji Morskiej, na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Przez dłuższy okres przebywał na stażach naukowo-badawczych, jako stypendysta, w Instytucie Telekomunikacji ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) Zürich, gdzie pracował pod kierunkiem prof. Georga S. Moschytza, oraz w Katedrze Telekomunikacji Uniwersytetu w Kaiserslautern, Niemcy (jako stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta), gdzie pracował pod kierunkiem prof. Wernera Rupprechta.
 • Pracował, zbierając doświadczenie zawodowe, również w następujących instytucjach: Katedra Telekomunikacji Uniwersytetu Technicznego w Hamburgu-Harburgu (TUHH), jako asystent naukowy, w przedsiębiorstwie Prodata GmbH, Hamburg (w charakterze inżyniera projektanta), w Ośrodku Obliczeniowym Uniwersytetu Technicznego w Hamburgu-Harburgu (jako inżynier specjalista), jako kierownik Zakładu Dydaktycznego Elektronika we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych (EFP) w Poznaniu oraz jako kierownik zespołu informatyków w Banku Handlowym w Warszawie SA, Oddział Regionalny w Bydgoszczy.
 • Dr hab. inż. Andrzej Marek Borys specjalizuje się, obecnie, w problematyce szeroko rozumianej telekomunikacji, analizie systemów nieliniowych oraz przetwarzaniu sygnałów i informacji.
 • Prowadzi zajęcia głównie z zakresu przetwarzania sygnałów w telekomunikacji, sieci i systemów bezprzewodowych oraz informatyki stosowanej.

Dorobek naukowy

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=_GRWFjEAAAAJ

 • 2021
  1. Borys A.: Spectrum aliasing does not occur in case of ideal signal sampling, International Journal of Electronics and Telecommunications, 2021, vol. 67 (no. 1), s. 71-77
  2. Borys A.: Spectrum aliasing does occur only in case of non-ideal signal sampling, International Journal of Electronics and Telecommunications, 2021, vol. 67 (no. 1), s. 79-85
 • 2020
  1. Borys A.: Filtering property of signal sampling in general and under-sampling as a specific operation of filtering connected with signal shaping at the same time, International Journal of Electronics and Telecommunications, 2020, vol. 66 (no. 3), s. 589-594
  2. Borys A.: Further discussion on modeling of measuring process via sampling of signals, International Journal of Electronics and Telecommunications, 2020, vol. 66 (no. 3), s. 507-513
  3. Borys A.: Measuring process via sampling of signals, and functions with attributes, International Journal of Electronics and Telecommunications, 2020, vol. 66 (no. 2), s. 309-314
  4. Borys A.: On derivation of discrete time Fourier transform from its continuous counterpart, International Journal of Electronics and Telecommunications, 2020, vol. 66 (no. 2), s. 355-368
  5. Borys A.: Some topological aspects of sampling theorem and reconstruction formula, International Journal of Electronics and Telecommunications, 2020, vol. 66 (no. 2), s. 301-307
  6. Borys A., Korohoda P.: Highlighting problems occurring in analysis of critical sampling of cosinusoidal signal, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2020, vol. 14 (no. 3), s. 729-736
  7. Borys A., Korohoda P.: Impossibility of Perfect Recovering Cosinusoidal Signal of Any Phase Sampled with Nyquist Rate, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2020, vol. 14 (no. 3), s.737-742
 • 2019
  1. Borys A., Wasilewska K.: Bandwidth estimation using network calculus in practice, International Journal of Electronics and Telecommunications, 2019, vol. 65 (no. 1), s. 133-138
  2. Borys A.: Introducing humanitarian engineering concepts to the curriculum of telecommunications at Maritime University, International Journal of Electronics and Telecommunications, 2019, vol. 65 (no. 1), s. 125-131
  3. Borys A.: Some useful results related with sampling theorem and reconstruction formula, International Journal of Electronics and Telecommunications, 2019, vol. 65 (no. 3), s. 471-475
  4. Borys A.: A note on treatment of signals in digital signal processing and in network calculus, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, 2019 (no. 109), s. 21-29
  5. Mieczyńska M., Borys A.: Modelling of a wireless channel with time dependent parameters, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, 2019 (no. 111), s. 24-38
  6. Borys A., Wasielewska K.: Consideration of a general model of stochastic service curve for communication networks, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2019, vol. 13 (no. 1), s. 159-164
 • 2018
  1. Borys A.: Detailed consideration of graphical calculation of min-plus convolution in deterministic network calculus, International Journal of Electronics and Telecommunications, 2018, 64 (2), 217-222
  2. Borys A.: On correct understanding and classification of Saleh’s and related models of AM/AM and AM/PM conversions, International Journal of Electronics and Telecommunications, 2018, 64 (1), 39-44
  3. Borys A.: When can a narrowband power amplifier be considered to be memoryless and when not?, International Journal of Electronics and Telecommunications, 2018, 64 (2), 229-242
  4. Borys A., Mieczyńska M.: Modelowanie stochastycznej odpowiedzi impulsowej w niektórych sieciach bezprzewodowych, Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 2018 (6), 246-251
  5. Borys A.: O wykorzystaniu rachunku sieciowego w analizie ruchu w systemach komunikacji bezprzewodowej, Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 2018 (8-9), 730-733
 • 2017
  1. Borys A.: Saleh's model of AM/AM and AM/PM conversions is not a model without memory - another proof, International Journal of Electronics and Telecommunications, 2017, vol. 63 (no. 1), s. 73-77
  2. Borys A.: Operacja splotu w rachunku sieciowym - interpretacja graficzna, Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 2017 (nr 8-9), s. 860-863
  3. Borys A., Korohoda P.: Analysis of critical sampling effects revisited, Signal processing: algorithms, architectures, arrangements, and applications, SPA 2017 conference proceedings, Poznan, 20-22nd September 2017, Piscataway, NJ, IEEE, 2017, 131-136
  4. Borys A.: On using tensors in the areas of circuit theory, signal processing, and telecommunications, Signal processing: algorithms, architectures, arrangements, and applications, SPA 2017, conference proceedings, Poznan, 20-22nd September 2017, Piscataway, NJ, IEEE, 2017, 331-336
  5. Borys A., Emery W.: Introducing satellite remote sensing to the curriculum at Maritime University, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2017 (101), 7-21
 • 2016
  1. Borys A.: On definition of operator o for weakly nonlinear circuits, International Journal of Electronics and Telecommunications, 2016, 62 (3), 253-259
  2. Borys A., Sieńko W.: On Modelling AM/AM and AM/PM conversions via Volterra series, International Journal of Electronics and Telecommunications, 2016, 62 (3), 267-272
  3. Borys A.: Operator o and analysis of harmonic distortion, International Journal of Electronics and Telecommunications, 2016, 62 (3), 261-265
  4. Borys A.: Quadrature mapping, Saleh’s representation, and memory models, International Journal of Electronics and Telecommunications, 2016, 62 (4), 389-394
  5. Borys A.: Understanding of Meyer and Stephens’s operator o as a multi-operational one, International Journal of Electronics and Telecommunications, 2016, 62 (3), 273-277
  6. Borys A.: Analysis of harmonic distortion in analog circuits with the use of Volterra series and Kronecker products, International Journal of Microelectronics and Computer Science, 2016, 7 (1), 1-9
  7. Borys A.: On analysis of harmonic distortion in op amps based circuits via Volterra series, MIXDES 2016: proceedings of the 23rd International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Łódź, Poland, 23-25 June 2016, Piscataway, NJ, IEEE, 2016, 330-335
  8. Borys A.: O wykorzystaniu operacji mnożenia impulsów Diraca w teorii systemów radiokomunikacyjnych i mikrofalowych, Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 2016 (8-9), 1112-1118
  9. Borys A.: Opis odbioru sygnału z satelity LEO w obecności zniekształceń intermodulacyjnych spowodowanych interakcją satelitarnego sygnału uplink z sygnałami naziemnych systemów komunikacji bezprzewodowej, Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 2016 (6), 401-404
  10. Borys A.: Increasing disregard for excellence in circuits and systems theory and related mathematics, Signal processing: algorithms, architectures, arrangements, and applications, SPA 2016 conference proceedings, Poznan, 21-23rd September 2016, Piscataway, NJ, IEEE, 2016, 259-264
  11. Borys A.: Some relationships between effective and leftover service curves, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2016 (94), 5-14
 • 2015
  1. Borys A.: On modelling of nonlinear systems and phenomena with the use of Volterra and Wiener series, International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (TransNav)Vol. 9, No. 1, strony 91-98, ISSN 2083-6473, 2015
  2. Borys A.: Strange History of an Operator o, The 22nd International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES2015, strony 504-507, 2015
  3. Borys A.: Opis transmisji w kanałach nieliniowych z uwzględnieniem sposobu kodowania, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 90/2015, strony 16-25, ISSN 1644-1818, 2015
  4. Borys A.: Some remarks on practical aspects of the effective service curve use in ad hoc networks, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 90/2015, strony 26-36, ISSN 1644-1818, 2015
  5. Borys A., Zakrzewski Z.: On minimization of nonlinear distortion in Sallen and Key filter in range of low frequencies, Zeszyty Naukowe Telekomunikacja i Elektronika, Nr 18/2014, strony 5-10, ISSN 1899-0088, 2015
  6. Borys A.: Relationships between two definitions of fading memory for discrete-time systems, Intl Journal of Electronics and Telecommunications, Vol. 61, No. 4, strony 377-380, ISSN 0867-6747, 2015
  7. Borys A., Sieńko W.: On nonlinear distortions in satellite communication links and their equalization, Proceedings of the 1st International Conference on Innovative Research and Maritime Applications of Space Technology IRMAST, Gdańsk, 2015.

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

P.Kaczorek
27.10.2018
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 27.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 26.03.2021