Komisje wydziałowe

KOMISJA KONKURSOWA

Komisję konkursową powołuje Rektor i wyznacza jej przewodniczącego. W skład komisji konkursowej wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich, z których co najmniej jeden powinien być zatrudniony na stanowisku co najmniej równorzędnym ze stanowiskiem obsadzanym w drodze konkursu. Jednym z członków komisji powinien być przyszły bezpośredni przełożony zatrudnianego.

KOMISJA DS. BADAŃ 

 1. dr hab. inż. Piotr Jankowski, prof. UMG - przewodniczący
 2. dr hab. inż. Mirosław Tomera, prof. UMG
 3. dr inż. Damian Bisewski
 4. dr inż. Andrzej Łuksza

KOMISJA DS. PROGRAMÓW STUDIÓW DLA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA

 1. dr inż. Adam Muc - przewodniczący
 2. dr hab. inż. Jan Iwaszkiewicz, prof. UMG
 3. dr hab. inż. Agnieszka Lazarowska, prof. UMG
 4. dr inż. Bolesław Dudojć, prof. UMG
 5. dr inż. Marcin Pepliński
 6. dr inż. Tomasz Nowak
 7. Oskar Maguda - student

KOMISJA DS. PROGRAMÓW STUDIÓW DLA KIERUNKU ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

 1. dr inż. Karol Korcz, prof. UMG - przewodniczący
 2. dr hab. inż. Kalina Detka, prof. UMG
 3. dr hab. inż. Paweł Górecki, prof. UMG
 4. dr inż. Wiesław Citko
 5. dr inż. Jacek Dąbrowski
 6. dr inż. Stanisław Lindner
 7. dr inż. Andrzej Łuksza
 8. dr inż. Adam Muc
 9. Kacper Karabin - student

KOMISJA DS. PROGRAMÓW STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA

 1. dr inż. Wiesław Citko  –  przewodniczący
 2. dr hab. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG
 3. dr hab. inż. Przemysław Ptak, prof. UMG
 4. dr hab. inż. Agnieszka Rybarczyk, prof. UMG
 5. dr inż. Damian Bisewski
 6. dr inż. Piotr Kaczorek
 7. dr inż. Adam Muc
 8. Michał Brdys - student

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 1. dr inż. Wiesław Citko  –  przewodniczący
 2. dr hab. inż. Paweł Górecki, prof. UMG
 3. dr inż. Andrzej Łuksza
 4. dr inż. Damian Hallmann
 5. dr inż. Anna Miller
 6. dr inż. Ryszard Studański
 7. mgr inż. Marta Szarmach
 8. Oskar Łebkowski – student

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Beata Barzowska
24.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Barzowska 29.12.2023