Pracownicy Katedry Elektroenergetyki Okrętowej

Kierownik Katedry

prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski

gab.: C212, C236
tel.: +48 58 5586-254, 440
email: j.mindykowskiatwe.umg.edu.pl
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=8RW-uTsAAAAJ&hl=pl
Jubileusz 50-cio lecia pracy naukowej i dydaktycznej: https://we.umg.edu.pl/sites/default/files/zalaczniki/ukm_80_3str.pdf

Zastępca kierownika Katedry

dr inż. Bolesław Dudojć, prof. UMG

gab.: C321, C236
tel.: +48 58 5586-390, 440
email: b.dudojcatwe.umg.edu.pl
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=neFkZhEAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Profesorowie i doktorzy habilitowani

prof. dr hab. inż. Marek Hartman

gab.: C318
tel.: +48 58 5586-515
email: m.hartmanatwe.umg.edu.pl
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=VT1ZJsgAAAAJ&hl=pl

prof. dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk

gab.: B112
tel.: +48 58 5586-694
email: t.tarasiukatwe.umg.edu.pl
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=6ALOOh4AAAAJ&hl=pl

prof. dr hab. inż. Piotr Gnaciński

gab.: C315
tel.: +48 58 5586-382
email: p.gnacinskiatwe.umg.edu.pl
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=hp2BWqYAAAAJ

dr hab. inż. Piotr Jankowski, prof. UMG

gab.: C203h
tel.: +48 58 5586-364
email: p.jankowskiatwe.umg.edu.pl
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=BRCJq1EAAAAJ&hl=pl

Nauczyciele akademiccy

dr inż. Roman Kostyszyn

gab.: C314
tel.: +48 58 5586-662
email: r.kostyszynatwe.umg.edu.pl
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?view_op=list_works&hl=pl&user=xE1663...

dr inż. Romuald Maśnicki

gab.: C203i
tel.: +48 58 5586-490, 666
email: r.masnickiatwe.umg.edu.pl
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=pl&authuser=0&user=pKECNlkAAAAJ

dr inż. Tomasz Nowak

gab.: C316
tel.: +48 58 5586-203, 511
email: t.nowakatwe.umg.edu.pl
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=pl&user=gtR_Y...

dr inż. Marcin Pepliński

gab.: C18
tel.: +48 58 5586-536
email: m.peplinskiatwe.umg.edu.pl
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=15yonVAAAAAJ&hl=en&citsig=AMD79...

dr inż. Mariusz Górniak

gab.: C317
tel.: +48 58 5586-362, 511
email: m.gorniakatwe.umg.edu.pl
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=0Uog8JsAAAAJ&hl=pl&oi=ao

dr inż. Damian Hallmann

gab.: C319
tel.: +48 58 5586-581
email: d.hallmannatwe.umg.edu.pl
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=ZKXUelwAAAAJ&hl=pl&oi=ao

dr inż. Karol Listewnik

gab.: C322
tel.: +48 58 5586-363
email: k.listewnikatwe.umg.edu.pl
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=KUolaDEAAAAJ&hl=en

dr inż. Andrzej Piłat

gab.: C203e
tel.: +48 58 5586-468
email: a.pilatatwe.umg.edu.pl
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=VIncH6MAAAAJ&hl=pl&oi=ao

mgr inż. Andrzej Budziłowicz

gab.: C316
tel.: +48 58 5586-203, 511
email: a.budzilowiczatwe.umg.edu.pl
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=dENiakAAAAAJ&view_op=lis...

Pracownicy administracji i techniczni

mgr Sylwia Weiss

gab.: C236
tel.: +48 58 5586-440
email: keoatwe.umg.edu.pl

Piotr Golik

gab.: C210
tel.: +48 58 5586-414, 492, 491
email: p.golikatwe.umg.edu.pl

inż. Zenon Troka

gab.: C20
tel.: +48 58 5586-511
email: z.trokaatwe.umg.edu.pl

inż. Daniel Adamczak

gab.: CP01/C04
tel.: +48 58 5586-368
email: d.adamczakatwe.umg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

P.Golik
21.01.2019
Wprowadzenie:
P.Golik 25.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
P.Golik 04.06.2024